Ogrodowa – konieczne prace porządkowe

Rada Osiedla otrzymała w ostatnim czasie kilka zgłoszeń dotyczących problemów komunikacyjnych na ulicy Ogrodowej, związanych m.in., ze stanem nawierzchni, nielegalnym parkowaniem czy nadmierną prędkością pojazdów i tym samym pogorszeniem komfortu mieszkania.

W odpowiedzi na pismo radnego Tomasza Dworka ZDM zlecił interwencyjną naprawę ruchomych kostek, w przyszłości jednak brukowa nawierzchnia wymagała będzie całościowego remontu. Dziś trwają prace przy odbudowie zabytkowej kamienicy „Żelazko”, po ich zakończeniu warto będzie podjąć także działania zmierzające do poprawy jakości chodników na odcinku od ulicy Półwiejskiej oraz uporządkowania przestrzeni przy płocie Starego Browaru.

Pojawiły się głosy zastąpienia bruku asfaltem, ale takie rozwiązanie nie zostanie zapewne zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Hałas wynika przede wszystkim z nadmiernej prędkości pojazdów, Policja oraz Straż Miejska powinny tu częściej prowadzić kontrole.

Wcześniej radna Lidia Koralewska zwróciła uwagę na nadużywanie przez dewelopera pasa drogowego na potrzeby parkingowe, gdzie wygrodzony fragment przeznaczony został na obsługę budowy. W opinii mieszkańców pojazdy pracowników inwestora parkują także nielegalnie przy kościółku ewangelickim u wylotu ulicy Krysiewicza.

Ze zdziwieniem radni przyjęli informację Zarządu Dróg Miejskich o braku działań urzędników związanych z wyeliminowaniem nielegalnego parkowania. Pomimo pisemnych deklaracji dyrektor ZDM, cyt. „Kontrolerzy strefy płatnego parkowania przekazują na bieżąco każdego dnia do Straży Miejskiej zgłoszenia pojazdów nieprawidłowo parkujących w SPP” urzędnicy nie poinformowali Straży Miejskiej o patologii parkingowej w tym punkcie.

Do naprawy pozostaje także fragment wejścia do Starego Browaru. Teren ten znajduje się jednak poza administracją miasta.

Czekamy na dalsze wyjaśnienia:

1. dotyczące własności terenów [pobieżna analiza mapy wskazuje – że pomimo ustawienia płotu tereny po stronie Ogrodowej należą do prywatnego właściciela]
2. czy ZDM kontaktował się już z właścicielami działek w kontekście uporządkowania przestrzeni i naprawy zniszczonej nawierzchni
3. działań Straży Miejskiej w kontekście patologii parkowania przy Ogrodowej

Pismo – odpowiedź ZDM dot. ul. Ogrodowej – pobierz PDF

Edit:

Dziękujemy za uporządkowanie sytuacji parkingowej oraz naprawienie wejścia do Parku

 

 

 

Share

Zobacz również