Sensoryczne i logopedyczne zajęcia dla dzieci

Przedstawiamy sprawozdanie z „Pozaszkolnych zajęć wspomagających dla dzieci z Osiedla Stare Miasto” zrealizowanych przez Fundację Młyn Wsparcia, w ramach środków grantowych Rady Osiedla Stare Miasto przygotowane przez Igę Malinowską, prezeskę Fundacji.

Projekt był realizowany od 11 listopada do 20 grudnia 2019r. w Świetlicy Cafe przy ul. Krakowskiej 9a. Łącznie obyło się 14 warsztatów [21 godzin] ze specjalistą logopedii oraz pedagogiem trenerem sensoplastyki. W zajęciach uczestniczyło około 100 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami.

W czasie trwania zadania zaobserwowaliśmy, że zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym cieszyły się dużo większym zainteresowaniem niż zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dlatego program modyfikowaliśmy pod kątem grup wiekowych.

Dużym wyróżnieniem było dla nas zaufanie jakim obdarowali nas opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach ponieważ mieliśmy okazję pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami. Na warsztatowych znalazły miejsce dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, spektrum Autyzmu, oraz dzieci z deficytami uwagi i koncentracji i innymi zaburzeniami neurologicznymi.

W czasie realizowania zdania dostaliśmy jasny przekaz od opiekunów, że tymi warsztatami bardzo wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną dla dzieci.

Opiekunowie poznali podczas tych zajęć takie metody i formy pracy, których nie mają możliwości spotkać w innych miejscach dedykowanych dzieciom. Zajęcia spełniły oczekiwania odbiorów i ich opiekunów.

W czasie realizowania zadania nie natknęliśmy się na żadne przeszkody i tym samym udało nam się zrealizować zakładane cele. Na stronie https://www.facebook.com/mlynwsparcia/ regularnie była publikowana dokumentacja fotograficzna z tego zadania.

Share

Zobacz również