Poznaj dzielnicowego, zgłoś problem!

Poznaj dzielnicowego, zgłoś problem! Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza na spotkanie z Policją.

Spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej, bezdomni oraz uciążliwa działalność ogródków gastronomicznych w okresie letnim, to według Policji największe problemy na Starym Mieście.

Lista tematów zgłaszanych przez mieszkańców i radnych jest jednak zdecydowanie dłuższa! Na spotkanie z Policją zaprasza Rada Osiedla Stare Miasto. Jednym z głównych celów jest możliwość porozmawiania z dzielnicowymi oraz omówienie efektów planów priorytetowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku, które złożyli funkcjonariusze Policji.

Staromiejscy radni regularnie spotykają się z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w ramach projektu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec. Niestety nie zawsze zgłaszane postulaty i prośby o interwencję są szybko realizowane. W sierpniu 2022 r RO Stare Miasto przyjęła uchwałę, w której radni zastawiają się nad sensownością organizacji tego typu spotkań, których efektywność jest dyskusyjna i proponuje stworzenie szerszej formuły pozwalającej na skuteczne – realne rozwiązywanie problemów.

Wskazując na potrzebę szerokiej współpracy w rozwiązywaniu problemów radni doceniają współdziałanie różnych służb i miejskich instytucji w zakresie trudnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Dobrą płaszczyzną dyskusji może być spotkanie z dzielnicowymi na które Rada Osiedla zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych porządkiem i bezpieczeństwem w centrum Poznania – informuje Lidia Koralewska, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Radni mają nadzieję, że spotkanie z osobami odpowiedzianymi za bezpieczeństwo w poszczególnych fyrtlach będzie ważne w kontekście wspólnej dbałości o przestrzeń publiczną.

Niestety ciągle w zgłoszeniach mieszkańców pojawiają się te same kwestie, związane z nocnym hałasem, choć teoretycznie obowiązuje tu stosowna uchwała Rady Miasta, nadmierną prędkością pojazdów i nocnymi wyścigami aut czy uciążliwościami związanymi z inwestycjami deweloperskimi – wskazuje Andrzej Rataj, radny miejski i przewodniczący Rady Osiedla.

Spotkanie z dzielnicowymi Policji odbędzie się w środę 11 stycznia 2023r. godz. 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.

Share

Zobacz również