Policja zaprasza na konsultacje dotyczące bezpieczeństwa

Komisariat Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z Radą Osiedla Stare Miasto zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa w centrum Poznania.

Wśród największych problemów wskazywanych przez mieszkańców są m.in. spożywanie alkoholu na ulicach, a tym samym zakłócane spokoju i prawa do wypoczynku, akty wandalizmu, niszczenia mienia społecznego, zanieczyszczanie i zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Sporo zgłoszeń, które wpłynęły do Rady Osiedla dotyczy także porządku w ruchu drogowym, nielegalnego parkowania, niszczenia chodników i zieleni.

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019, o godz. 17:00 w Komisariacie Policji Poznań Stare Miasto, al. K. Marcinkowskiego 31

Share

Zobacz również