Powstaje Koalicja Śródmiejska

Powstaje Koalicja Śródmiejska – Radni pięciu poznańskich osiedli nawiązują współpracę i przeprowadzą wyjątkową wspólną sesję 5 rad osiedli. Osiedlowi radni jednoczą się dla wspólnych spraw, współpracy, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia mieszkańców osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz i Wilda.

Osiedla śródmiejskie zamieszkuje prawie 120.000 Poznaniaków. Cechuje je podobna struktura urbanistyczna, charakter zabudowy, struktura społeczna i infrastruktura miejska. Osiedla te mają podobne mocne strony i słabe strony, wspólne są ich szanse i zagrożenia. Jednocześnie większość miejskich problemów dotyka mieszkańców tych najbardziej zurbanizowanych części Poznania. Dlatego rady pięciu centralnych osiedli postanowiły zintensyfikować współpracę powołując Koalicję Śródmiejską.

Podstawowy cel rad osiedli to dbanie o interesy mieszkańców. W zmieniającej się przestrzeni publicznej coraz mniej miejsca pozostaje dla lokalnych społeczności. Dochodzi tu do fragmentaryzacji otoczenia i zakłócenia zrównoważonego systemu publicznego. Dodatkowo w Śródmieściu występuje wiele zjawisk kryzysowych o różnym nasileniu, a jednocześnie stale zmniejsza się liczba mieszkańców.

Wybrane w marcu ubiegłego roku rady osiedli z zaangażowaniem zmieniają swoje otoczenie, realizują plany i – co najważniejsze – ambitnie aktywizują lokalne społeczności. Krótko po wyborach nowi radni podjęli działania zmierzające do nawiązania i zintensyfikowania współpracy między swoimi osiedlami. Uznali, że formalna współpraca może być wartościowa i korzystna dla wszystkich mieszkańców Śródmieścia.

W efekcie już w środę 13 stycznia o 18:00 w jednym miejscu – w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) Rady Osiedli: (1) Jeżyce, (2) Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, (3) Stare Miasto, (4) Św. Łazarz i (5) Wilda, przeprowadzą 5 równoległych sesji. Zapraszamy uprzejmie na to wydarzenie!

Będzie to wyjątkowe wydarzenie w Poznaniu – chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie Śródmieścia dla wszystkich poznaniaków i osób przyjezdnych. Przede wszystkim jednak chcemy przekazać sygnał mieszkańcom, którzy mają podobne problemy, że chcemy współpracować i wspierać się w sprawach które nas łączą.

Bazując na naszych osiedlowych doświadczeniach, dyskusjach i dobrych praktykach innych osiedli i miast powinniśmy wypracować lepsze standardy współżycia społecznego. Budowa lokalnych więzi nie jest prostym zadaniem, wierzymy jednak, że pomagając sobie i podpatrując możemy wspólnie wdrażać rozwiązania dobre dla naszych sąsiedzkich społeczności.

Wspólna inicjatywa to przede wszystkim pozytywny program nastawiony na integracje lokalnych społeczności oraz działania rewitalizacyjne w sprawach najbliższych mieszkańcom, czyli takich, z którymi spotykamy się na co dzień w zakresie: bezpieczeństwa i porządku publicznego, infrastruktury miejskiej, zieleni, ochrony środowiska, rewitalizacji, czy polityki przestrzennej. Radni śródmiejscy podejmując współpracę podkreślają jednocześnie, że działania te nie są formułą konkurencją dla istniejącego Porozumienia Osiedli.

Koalicja Śródmiejska powstaje w chwili, gdy rozpoczęto wdrażanie wielkiego Programu dla Śródmieścia, uchwalonego przez Radę Miasta w 2013 roku, mającego na celu odnowę, rozwój i przywrócenie świetności centrum Poznania w ciągu wieloletniej perspektywy zaplanowanej do realizacji aż do 2030 roku, z planowanymi znacznymi nakładami finansowymi.

Rady osiedli śródmiejskich podejmując współpracę podkreślają w szczególności potrzebę realizacji czterech celów operacyjnych Programu dla Śródmieścia:

1) Śródmieście jako atrakcyjne i wysokiej jakości miejsce zamieszkania,
2) Śródmieście jako miejsce społecznej aktywności: kulturalnej, gospodarczej, obywatelskiej,
3) Śródmieście jako atrakcyjna i wysokiej jakości przestrzeń kulturalna i oświatowa,
4) Śródmieście jako miejsce zrównoważonego transportu (ruch pieszy i rowerowy, transport zbiorowy i samochodowy) oraz dobrej jakości infrastruktury technicznej.

Obrady w sali sesyjnej

Share

Zobacz również