Zapraszamy na XXVIII Sesję RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXVIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w zwartek, 28 października 2021 roku o godz. 17:00 za pomocą komunikatora ZOOM.

Porządek obrad tej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.,
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości położonej w rejonie
  ul. św. Marcin,
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości położonej przy
  ul. Wodnej 20 oraz placu Kolegiackim 7,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Wronieckiej 24,
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Składowej,
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o montaż półek przed tablicami pamiątkowymi na terenie Osiedle Stare Miasto,
 10. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem działań kulturalnych prowadzonych przez Barak Kultury w 2022 r. na terenie Osiedla Stare Miasto,
 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla,
 12. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 13. Wolne głosy i wnioski,
 14. Zamknięcie sesji.

Link do zooma: https://poznan-pl.zoom.us/j/89037490549

Share

Zobacz również