XLI Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XLI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, dnia 27 października 2022 roku o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2023 r.,
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na środków na zadanie „Rewaloryzacja zieleni na pl. Cyryla Ratajskiego”,
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta środków na dokończenie rewitalizacji Ogrodu Jordanowskiego,
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta środków na rewitalizację fragmentu Alei Marcinkowskiego od ulicy Solnej do ulicy 23 Lutego,
 9. Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania skutecznych działań w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących nielegalnych reklam,
 10. Projekt uchwały w sprawie wsparcia przez Miasto Poznań i Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podmiotów wyróżnionych przez Radę Osiedla Stare Miasto godłem Dobrego Sąsiada,
 11. Projekt uchwały w sprawie koniecznych zmian w projektach budżetu obywatelskiego, stworzenia transparentnych procedur i rzeczywistej partycypacji społecznej w realizacji zadań,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na al. Niepodległości (odc. od ul. Cichej do ul. św. Barbary),
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę organizacji ruchu na ul. 23 Lutego,
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 75,
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 16. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 17. Wolne głosy i wnioski,
 18. Zamknięcie sesji.

Zoom: https://poznan-pl.zoom.us/j/89816742194

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *