Po co wielki parking przy Starej Rzeźni?

Warto, by w dyskusję o tak ważnej przestrzeni, oddziałującej także na spory fragment Poznania włączeni zostali sąsiedzi. Już dziś mieszkańcy Grochowych Łąki pytają, jak będzie się nam żyło, gdy cała ulica będzie pełna knajp i przypominają sytuację z początku XX, gdzie przez dwa lata teren Starej Rzeźni był wielką imprezownią.

Urzędnicy prowadzą rozmowy z inwestorem, co do wizji tej przestrzeni, później wynegocjowane rozwiązanie zostanie przedstawione jako projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otóż kolejność powinna być inną, warto ustalić, jaki wpływ będzie miała ta przestrzeń na miasto, a potem te warunki urbanistyczno – komunikacyjne powinny być podstawą do inwestycji. Choć przedstawiciele koncernu deweloperskiego mówili dużo o ekologii, zrównoważonym rozwoju i rezygnacji z auta to tylko mówili. Koncepcja parkingu przeczy przedstawionej wizji i w niewielkim stopniu będzie służyła lokalnej społeczności.

Rada Starego Miasta podjęła uchwałę stanowisko dotyczące planów budowy parkingu na Garbarach przy Starej Rzeźni.

Do Wydziału Architektury i Urbanistyki wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu podziemnego oraz parkingu naziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Garbary i Północnej, obejmujący działki: 51/04/5/1, 51/04/5/2

Rada Osiedla Stare Miasto zwraca uwagę na istotne założenia dotyczące komunikacji i urbanistyki w tym rejonie przedstawione podczas konsultacji związanych z wprowadzenie w ul. Garbary tramwaju z Naramowic oraz publicznych dyskusji z przedstawicielami inwestora Starej Rzeźni, spółki Vastint.

Zakorkowana dziś ulica Garbary wymaga szeroko zakrojonych działań rewitalizacyjnych, dlatego jak wynika to z wypowiedzi dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego priorytetem będzie komunikacja publiczna – linia tramwajowa, której budowa wpłynie na zwężenie pasów ruchu a tym samym przepustowości arterii.

Znając sytuację komunikacyjną w tym rejonie Poznania przedstawiciele spółki Vastint publicznie deklarowali priorytet dla komunikacji publicznej. Dyrektor Rafał Przybył stwierdził, że będą zachęcali swoich klientów do rezygnacji z auta, w związku z dobrym skomunikowaniem inwestycji.

Tym samym plany budowy parkingu / garażu podziemnego na gruntach publicznych w sąsiedztwie linii tramwajowej leżą w sprzeczności z założeniami rewitalizacyjnymi, a inwestycja służyć będzie przede wszystkim prywatnemu podmiotowi i nie leży w interesie mieszkańców.

W opinii RO Stare Miasto wszelkie miejsca parkingowe jak i obsługa komunikacyjna budynków powinna odbywać się na terenie inwestora. Liczbę wymaganych miejsc postojowych regulują przepisy prawa. Należy ięc zrównoważyć stopień powierzchni użytkowo – mieszkalnej, tak by na kompleksu Starej Rzeźni stworzyć optymalne warunki dla mieszkalnictwa i biznesu.

Duży podziemny parking będzie negatywnie oddziaływał na ruch w okolicy Garbar, powodując kolizję z infrastrukturą niezbędną z punktu widzenia komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej. Należy wziąć pod rozwagę patologiczną sytuację przy Centrum Handlowym Posnania, gdzie dochodzi do ogromnych korków.

W nowym kompleksie znajdować ma się 500 mieszkań, kilkadziesiąt restauracji i innych obiektów handlowych oraz sala koncertowo –  teatralna 1000 osób i przestrzeń umożliwiająca imprezy masowe, o czym spółka Vastint informowała w uwagach do koncepcji tramwaju z Naramowic. Tym samym możliwy jest scenariusz jeszcze większego zakorkowania Starego Miasta oraz negatywny wpływ na stan powietrza.

Nie bez znaczenia jest fakt, że na działkach tych znajdują się drzewa. W rejonie tym, zdominowanym przez projekty deweloperskie realizowane bez uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występuje ogromny deficyt przestrzeni wspólnych, drzew i zieleni zarówno wysokiej i niskiej [jak i terenów biologicznie czynnych] tym samym należy zachować i pielęgnować każde drzewo. Jak wskazują przykłady z Placu Wolności, pod którym znajduje się podziemny parking, tego typu inwestycje nie sprzyjają rozrostowi roślin, tym samum obniżają walory rewitalizacyjne przestrzeni.

Tym samym Rada Osiedla Stare Miasto negatywnie opiniuje wszelkie wnioski związane z budową parkingów podziemnych na gruntach miejskich służących inwestycji w Starej Rzeźni.

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/wuia.html?co=decyzja&kategoria=1&kod=5905&id_dec=112491&fbclid=IwAR1Tqq-_XawKukt6ksTmOh6qRTxVuc2xUDjl27Vu6XkA0KmPt0OQiSRvCTU

Share