Nowy podział stref parkowania?

Na terenie Starego Miasta funkcjonuje dziś 5 sektorów parkowania.  W uchwale ze stycznia 2020 Rada wnioskowała o zmniejszenie liczby sektorów do dwóch. Radni otrzymali wstępny projekt zmian, nad którym debatować będą podczas najbliższej sesji. Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wskazała na konieczność korekt przebiegu stref, m.in. w pobliżu Al. Macinkowskiego i Placu Wielkopolskiego oraz ul. Półwiejskej.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe są w dużej mierze zajmowane przez klientów urzędów, szpitali, sądów i innych instytucji znajdujących się na terenie dzielnicy, a nieposiadających parkingów dla swoich klientów/petentów/pacjentów.

Biorąc pod uwagę specyfikę staromiejskiej zabudowy, zwartej, składającej się w głównej mierze z kamienic z oficynami i podwórkami-studniami, większość mieszkańców jest zmuszona do poszukiwania miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w pasach drogowych.

Niestety ich ilość jest systematycznie ograniczana, powodując już na tym etapie dotkliwą uciążliwość. Żyjąc w tak dużym mieście, jakim jest Poznań, pracując niejednokrotnie na jego obrzeżach, prowadząc różne aktywności zawodowe, mieszkańcy są zmuszeni do korzystania również z komunikacji samochodowej – mówi radna Lidia Koralewska, autorka uchwały.

Podział niewielkiej powierzchni Starego Miasta na aż pięć sektorów parkingowych dla  mieszkańców traci swe uzasadnienie wraz z ujednoliceniem stawki za parkowanie w obrębie całej dzielnicy i stworzeniem nowej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Jednocześnie tak duża ilość sektorów ogranicza możliwość poszukiwania miejsca parkingowego mieszkańcowi w obrębie dzielnicy, gdyż często wolne miejsce na ulicy sąsiadującej z miejscem zamieszkania, znajduje się już w innej strefie.

Obecnie obowiązujące strefy

Share

Zobacz również