Kto za, kto przeciw – oksfordzka debata seniorów!

Nieodpłatne usługi dla seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta – kto za, a kto przeciw! W tym temacie spierać się będą dwie drużyny, w wyjątkowy sposób. Na debatę oksfordzką zaprasza jutro Barak Kultury!

Oksfordzka debata jest w środowisku poznańskich Seniorów nową formą dialogu społecznego. Podkreśla się często, że taka wymiana poglądów pozwala otworzyć się na dialog i promować szacunek dla oponenta, co dzisiaj – w czasach widocznej wokół słownej agresji – powinno zyskać zrozumienie celowości jej stosowania. miesiącach.

Każdy z ośmiu mówców o określonej roli w Zespole, będzie dysponował 4-minutami na swą wypowiedź. Debatę poprowadzi jej Marszałek, a wystąpienia na koniec podsumuje i oceni jury.

Debata posiada specyficzną konstrukcję i swoiste zasady, które muszą być przestrzegane. Warto więc jej posłuchać! Spotkanie powinno także wskazać głosami Zespołu Oponentów miejsca wymagające udoskonalenia w dotychczasowej ofercie senioralnej oraz zasygnalizować wyłaniające się potrzeby tego środowiska.

Celem debaty będzie wreszcie propagowanie listy aktualnych możliwości wspierania seniorów, gdyż mimo znacznego wysiłku włożonego w dotarcie z wiedzą o usługach do zainteresowanych 150. tysięcy starszych mieszkańców Poznania ciągle czuje się niedosyt informacyjny.

Debatować będą Seniorzy z MRS, Klubów Seniora, wolontariusze z CIS oraz niezrzeszeni‘ posiadający stosowne doświadczenie w aktywizowaniu osób starszych.

Debata odbędzie się w Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego 21, w czwartek, 23 stycznia o godz. 17:00.

Share

Zobacz również