Plan zagospodarowania dla Placu Bernardyńskiego – II etap konsultacji

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dla projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Placu Bernardyńskiego.

Celem przystąpienia do planu jest aktualizacja zapisów obowiązującego planu m.in. w zakresie sposobu użytkowania targowiska oraz jednoznacznego zdefiniowania obiektów i elementów zagospodarowania, które będzie można lokalizować na płycie plac

W raporcie oczekiwań przygotowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną wskazano m.in.
– zachowanie funkcji handlowej (targowiska),
– wydzielenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego,
– wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów,
– dopuszczenie lokalizacji toalet oraz stacji rowerów miejskich

Konsultacje odbędą się w środę 27 września 2017 r, o godzinie 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim – Sala Biała

Uchwała Rady Miasta Poznania

Prezentacja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

 

 

Share

Zobacz również