Co dalej z kamienicą Kozia 8 / Szkolna 3 / Wrocławska 4?

Staromiejskich radnych zaniepokoił odkryty, niezabezpieczony dach w kamienicy położonej przy ulicach Szkolnej 3 / Koziej 8 / Wrocławskiej 4. Rada skierowała pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z pytaniem o stan techniczny budynku.

W otrzymanym piśmie możemy przeczytać, że PINB już w listopadzie 2011 roku wydał szereg decyzji zmierzających do poprawy stanu technicznego, w tym wymianę pokrycia dachowego.

Prace te nie były jednak realizowane, co skutkowało kolejnymi decyzjami administracyjnymi. W 2016 roku wobec nowego właściciela spółki Gorem, po decyzji Wojewódzkiego Sąd Administracyjny PINB wystąpił o realizację prac naprawczych.

Usunięcie pokrycia dachowego, na które uwagę zwrócili radni jest elementem realizacji wydanego w 2011 roku pozwolenia na budowę. Istotnym jest że działania te nie stanowią samowoli budowanej – pisze w korespondencji do Rady Osiedla Stare Miasto, Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Rada czeka jeszcze na odpowiedź na pytanie, kiedy prace zostaną zakończone.

Kamienica znajduje się w rejestrze zabytków, pochodzi z XV w., przebudowana została w 1800 r. W pierzei od strony Szkolnej w 1903 roku znajdowała się tu fabryka tytek Edwarda Kręglewskiego. Przedsiębiorca ten przez wojną był także właścicielem Starej Papierni przy ul. Szyperskiej. W latach 90-tych przy Wrocławskiej mieściła się tu kawiarnia – pub Pod Aniołem, z jednym z pierwszych w Poznaniu barów sałatkowych.

Dla przestrzeni tej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2011 roku.
http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=220

Działania koordynuje radny Tomasz Dworek

Share

Zobacz również