Kolorowe kropki na drzewach. Które do wycięcia?

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na kilkunastu drzewach na Starym Mieście pojawiły się kropki w różnych kolorach. To efekt corocznego przeglądu drzewostanu. Jeżeli na pniu pojawiła się kropka zielona, to oznacza, że drzewo zostało wytypowane do wykonania specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych, pomarańczowa obwódka z numerem wskazuje, że drzewo wytypowane zostało do wycinki jako zagrażające.

Są to wskazania z przeglądu drzewostanu, który odbywał się wiosną, kiedy nie było jeszcze liści przez dendrologów i arborystów. Wskania te będą weryfikowane i oceniane przez ZDM oraz przedstawicieli urzędów na których zieleń się znajduje – w stanie ulistnionym, do końca października.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich [odpowiadający za zieleń przy ulicach i chodnikach], w sytuacji gdy drzewo może zagrażać życiu ludzkiemu należy podjąć działania ostateczne.

Wycinka będzie zrekompensowana nowymi nasadzeniami, w liczbie nie mniejszej niż wycinane. Nie zawsze będzie możliwy powrót drzew w pierwotne miejsce często z powodu ograniczenie wzrostu spowodowanego podziemnym uzbrojeniem jak i warunkami wynikającymi z przepisów o ruchu drogowym dot. pola widoczności.

Poniżej lista drzew wskazana przez ZDM

Share

Zobacz również