Ferie na Starym Mieście – rusza konkurs grantowy

Rada Osiedla Stare Miasto ogłasza nabór wniosków do konkursu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

Ferie na Starym MieścieGranty przyznawane są tylko instytucjom takim jak: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, szkoły, związki wyznaniowe mające doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji.

Wnioskodawca musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży oraz odpowiedną bazę lokalową zgodną z odpowiednimi przepisami

Szczegóły – pliki PDF: Regulamin dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz formularz zgłoszeniowy

Share

Zobacz również