Zieleń i bezpieczeństwo. Inwestycje ZDM na Starym Mieście w 2023

Razem z wydziałami Zarządu Dróg Miejskich radni omawiali status przedsięwzięć na Starym Mieście związanych z zielenią oraz infrastrukturą drogową na 2023 rok. W tegorocznym budżecie Rady Starego Miasta zarezerwowano środki na nasadzenia, ochronę i pielęgnacje zieleni. Te zadania będą realizowane zarówno przez ZDM jak i Zarząd Zieleni Miejskiej.

W zakresie remontów chodników planowane jest dokończenie remontu chodnika na Libelta, a także ze środków strefy parkowania na ul. Grobla.

W ramach wymiany torowiska na Mielżyńskiego nie zaplanowano tam remontu chodników (sic!) a ten naprawiamy będzie w ramach środków pozostałych ze strefy płatnego parkowania (całość to około 1 mln zł) Wnioskowaliśmy o wskazanie możliwych nasadzeń drzew przy tej ulicy.

Kilka wydziałów ZDM pracować  będzie nad wprowadzeniem zieleni na Chwaliszewie, wymaga to m.in. zmiany oznaczeń poziomych drogi.

Odbruki, czyli więcej powierzchni biologiczne czynnej, na Krakowskiej, przy szkole nr 82.

40 nowych drzew nasadzonych zostanie na ulicach: Łąkowa (4), Grobla (17), Libelta (1) Garbary (10), Międzymoście (4), Księcia Józefa (4)

Bezpieczeństwo, wreszcie pojawi się próg zwalniający na Kazimierza Wielkiego, zostaną prawdopodobnie fundusze na podobne rozwiązanie na ul. Grobla przy zjeździe z Mostu Rocha.

Prosiliśmy o kontrole i weryfikację sygnalizacji świetlnej przy Mostowej / Kazimierza Wielkiego a także Krakowska / Strzelecka.

Zwracaliśmy uwagę na stan chodników po zajęciu pasa drogowego przed deweloperów lub firmy remontujące budynki. Zbyt często chodnik jest zniszczony z nieprawidłowo ułożoną kostką, zielenią czy brakującymi elementami infrastruktury, np. słupkami. Problem dotyczy m.in. Składowej, Garbar nr 104 (Echo Investment) i ulicy Podgórnej przy d. szpitalu.

W planach na 2024, przygotowanie możliwości koncepcji nasadzeń drzew przy Królowej Jadwigi i Kościuszki / Taylora (zasłupkowany, zabetonowany teren)

W spotkaniu uczestniczyli radni: Tomasz Dworek, Agnieszka Hoffmann, Jacek Maleszka, Małgorzata Osińska, Wiesław Werner.

Share

Zobacz również