XLIII Sesja Rady Starego Miasta

Zapraszamy na XLIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2023 roku o godz. 17:00 za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania,
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na 2023 r.,
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2023 rok,
 8. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w zakresie dot. obszaru Osiedla,
 9. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Poznaniu,
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przywrócenie neonów w centrum Poznania, jako elementu działań rewitalizacyjnych i wsparcia przedsiębiorców,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na al. Niepodległości (odc. od ul. Cichej do ul. św. Barbary),
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy zespołu przystankowego „Wrocławska”,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zagospodarowania nieruchomości przy
  ul. Estkowskiego,
 14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 15. Wolne głosy i wnioski,
 16. Zamknięcie sesji.

Dołącz do spotkania Zoom
https://poznan-pl.zoom.us/j/92812934194

Identyfikator spotkania: 928 1293 4194

Share

Zobacz również