XLV Sesja Rady Osiedla

Zapraszamy na XLV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 30 stycznia 2019 roku o godz. 18:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [budynek Internatu Zespołu Szkół Sportowych]. Zarówno Sesja jak i posiedzenia komisji Rady Osiedla są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek obrad XLV sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przy
ul. Taczaka 22,
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przy ul. Kościuszki 84,
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany trasy nocnej linii autobusowej nr 248,
7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkursowej programu „Centrum warte Poznania” na 2019 r.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2,
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu rowerowym na terenie Osiedla,
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęcie dyskusji i stworzenie koncepcji zagospodarowania zaplecza Św. Marcina na tyłach kompleksu ALF,
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozpoczęcie dyskusji i stworzenie koncepcji rewitalizacji kolejnego fragmentu ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do Alei Marcinkowskiego,
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do rewaloryzacji całej konstrukcji muru przy ulicy Zamkowej,
13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wstrzymanie wszelkich decyzji administracyjnych o charakterze budowlanym do czasu ustalenia przebiegu ulicy Szyperskiej w stronę ul. Północnej oraz ustalenia prawnej odpowiedzialności za mur oporowy nad Wartą, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie,
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Miejskiego Konserwatora Zabytków o podjęcie działań zmierzających do wpisania z urzędu do rejestru zabytków ostatnich ocalałych elementów Starego Portu w rejonie ulicy Szyperskiej wraz z otoczeniem,
15. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o kontrole działania Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony Pawilonu Krzyżanowskiego oraz zabezpieczenia interesu publicznego,
16. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o kontrole działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony dziedzictwa historycznego starego portu przy ul. Szyperskiej,
17. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
18. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również