Miasto zbada stan muru oporowego nad Wartą

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Miasta Poznania ogłosił przetarg na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty

O tym, że mur oporowy jest w złym stanie technicznym nikogo nie trzeba przekonywać, stwierdza to badanie z 2010 roku, a także wcześniejsze opinie ekspertów Sądu Okręgowego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Naprawa całej pozostałej kilkusetmetrowej konstrukcji to ogromne koszty sięgające być może nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Przeprowadzony w 2002 roku remont niewielkiego fragmentu muru kosztował 1 mln zł.

Mieszkańcy i Rada Osiedla Stare Miasto od wielu lat interesują się trudną sytuacją geologiczną i hydrologiczną nad Wartą w rejonie ulicy Szyperskiej. W tym miejscu brzeg rzeki spaja ponad stuletni pruski mur oporowy, znajdujący się w złym stanie technicznym. W czerwcu 2016 roku Rada Osiedla przyjęła specjalną uchwałę zwracając się do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie koordynacyjnych działań zmierzających do ocalenia, zabezpieczenia i rewaloryzacji muru oporowego nad Wartą. Natomiast w sierpniu 2017 roku Andrzej Rataj, radny Rady Miasta Poznania i Przewodniczący Rady Osiedla wystosował odpowiednią interpelację do Prezydenta Miasta Poznania. Wszyscy te działania podejmowane były w trosce o bezpieczeństwo całego tego obszaru nad Wartą.

Należy podkreślić, że Miasto zachowuje się tu odpowiedzialnie, biorąc na siebie koszty ekspertyzy stanu technicznego, ale pamiętać musimy także, że to Magistrat wydał tu niestety kolejne pozwolenia na budowę, a bloki z podziemnymi garażami wybudowane w bliskiej odległości od muru mają zapewne znaczny wpływ na sytuacje ziemną i hydrologiczną terenu, a także stan specyficznej konstrukcji – mówi Tomasz Dworek Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

W okolicy planowane są także kolejne inwestycje, według informacji Urzędu Miasta o odrzuconych [z różnych powodów] wnioskach o warunku zabudowy, przy murze miałyby powstać kilkupiętrowe bloki, stawiane przez jednego z deweloperów.

W kwietniu WGN zorganizował spotkanie dotyczące harmonogramu i kosztów przeprowadzenie stosownych badań na które zaprosił podmioty posiadające swoje działki i budynki nad rzeką: przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Szyperskiej, a także spółek będących właścicielami nieruchomości w tej okolicy oraz Rady Osiedla Stare Miasto. Niestety przedstawiciel deweloper nie chciał rozmawiać z uczestnikami spotkania.

Podstawowy problem dotyczy tego, kto poniesie koszty naprawy muru. Odmienne stanowiska mają tu różne organy Państwa i Samorządu. Zdaniem Powiatowego Inspektora to na barkach wspólnoty ciąży obowiązek naprawy muru. Sąd w jednym z postanowień zaznaczył, że koszty jego utrzymania ponosi ten, kto odnosi z niego korzyść, dziś jest to Skarb Państwa, bo konstrukcja chroni przed wodą grunty przybrzeżne i zachowuje linię brzegową – przypomina Tomasz Dworek.

W latach 2002 – 2003 wykonywany był remont 68 metrowej podwodnej i nawodnej części nabrzeża [dziś w sąsiedztwie znajduje się biurowiec]. Remont został wykonany, jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Rataja – gdyż konstrukcja stanowiła zagrożenie katastrofą budowlaną.

Warto też przypomnieć, że fragment nabrzeża od strony ul. Estkowskiego miał być udostępniony poznaniakom. Taką deklarację w władze miasta złożyły w 2006 roku gdy budowa ogromnego budynku nad rzeką, w miejscu chłodni wywoływała społeczne protesty.

W czerwcu 2016 roku Rada Osiedla wystąpiła do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wpisanie konstrukcji muru oporowego do rejestru zabytków. Niestety po tym wniosku Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania muru do rejestru ze względu na udział kilkuset stron w postępowaniu administracyjnym [wniosek dotyczył także fragmentów z ul. Czartoria i Chwaliszewo]

Decyzje Urzędu Miasta Poznania i problematyczne inwestycje deweloperskie powodują zaburzenia struktury przestrzennej i dawnego poznańskiego portu rzecznego, po którym nie pozostały już praktycznie żadne pozostałości. Istniejący budynek kapitanatu ma zostać obudowany w sposób bardzo kontrowersyjny. Jedyną spuścizną historyczną jest jeszcze mur oporowy.

Warto zatem podjąć działania rewaloryzacyjne przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa, ale także pamięci historycznej i dziedzictwa starego portu rzecznego – podkreśla Andrzej Rataj przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i radny miejski.

Koszty remontu muru będą ogromne, zaskakujące jest również to, że biorąc pod uwagę sytuację własnościową nabrzeże nie będzie udostępnione poznaniakom – konstatuje radny Tomasz Dworek i dodaje, że Rada Osiedla Stare Miasto apelowała do prezydenta Miasta Poznania o racjonalną politykę przestrzenną w tym fyrtlu. Niestety realizowane i planowane inwestycje deweloperów spowodują w rejonie ulicy Szyperskiej jeszcze większe problemy urbanistyczne, brak zieleni, miejsc parkingowych i części wspólnej.

Planowane przez WGN działania obejmują m.in. inwentaryzację geodezyjną obiektu muru oporowego w części nawodnej i podwodnej na całym odcinku, sondowanie geodezyjne dna rzeki, wykonanie badań geotechnicznych. Efektem będzie Opracowanie aktualnych map sytuacyjno- wysokościowych terenu przy którym usytuowany jest mur oporowy wraz z mapą do celów projektowych,

Wśród zadań jest także określenie stanu prawnego działek objętych ekspertyzą, która powinna obejmować oprócz powyższych elementów określenie stanu technicznego różnych elementów konstrukcji zarówno ceglanych jak i stalowych.

Efektem całości prac będzie analiza wytrzymałości konstrukcji względem planowanego wykorzystania terenu za murem oporowym (w oparciu o wydane warunki zabudowy lub pozwolenia na budowę), rozwiązania techniczne zabezpieczenia muru oporowego, w tym określenie metody zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji oraz określenie wymaganego zakresu prac remontowych.

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/zamowienia-publiczne/zou-xii-271-77-2019-ew,34897/

Medialna kwerenda dotycząca sytuacji własnościowej

[za: poznan.naszemiasto.pl] W 2004 podczas rozprawy sądowej dotyczącej stanu technicznego muru sędzia przypomniał, że w murze występują liczne ubytki, wymyty grunt, a elementy metalowe są skorodowane.
Sąd uznał, że istnieje duże niebezpieczeństwo, że budowla się zawali – powiedziała sędzia Zaidlewicz, ale dodała, że opierając się na przepisach prawa wodnego, za skutki nie będzie odpowiadał Dariusz W. Dlaczego? Bo mur oporowy w prawie wodnym jest zaliczony do urządzeń wodnych, natomiast koszty jego utrzymania ponosi ten, kto odnosi z niego korzyść. Przed laty był to port rzeczny.

Obecnie mur chroni przed wodą grunty przybrzeżne i zachowuje linię brzegową, więc korzyści ma w tej chwili skarb państwa i to on, jako właściciel wody powinien ponosić koszty – zakończyła sędzia Zaidlewicz.
[Źródło: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/mur-oporowy-na-warcie-deweloper-niewinny,1165389,art,t,id,tm.html]

Jednak jak poinformował dyrektor Drozdowski z WGN podmiot Skarbu Państwa rządowa spółka Wody Polskie [kiedyś Regionalny Zarząd Gospodarki WODNEJ] stoi na stanowisku, że ich władztwo kończy się na granicy mury i wody.

W 2010 roku w murze ujawniono pęknięcia, zauważono je podczas monitorowania sytuacji na rzece związane z kulminacyjną falą powodziową. Wtedy zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej.

Konstrukcja ma ponad 100 lat. W tym miejscu w latach 70-tych mur wzmocniono larsenem czyli palami z nierdzewnej blachy. „Mamy jednak podejrzenia, że woda wypłukała część konstrukcji” – uważa wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Jerzy Witczak. [źródło: http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kto-zaplaci-za-mur-nad-warta]

Jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronach Radia Merkury – Deweloper, który postawił tam domy sprzedał budynki oraz teren wspólnocie. Zdaniem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Pawła Łukaszewskiego to na barkach wspólnoty ciąży obowiązek naprawy muru.

Przedstawicielka administrującej terenem firmy uważa jednak, że sam mur oporowy jest urządzeniem wodnym, czyli należy do rzeki a ta do Skarbu Państwa. http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,2427899.html

FOTO: Katarzyna Lesińska

Share

Zobacz również