Zapraszamy na III Sesję

Zapraszamy na III sesji Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 22 maja 2019 roku o godz. 18:00, w Internacie Zespołu Szkół Sportowych, przy ul. Młyńskiej 11.

Porządek obrad III sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Osiedla i harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w 2019 roku,
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla,
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”,
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku wyznaczenia przedstawicieli Rady Osiedla i społeczności staromiejskiej w Zespole projektowym do spraw modernizacji płyty Starego Rynku,

Informacja o powołaniu zespołu: http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/19-2019-k,NT001587B6/

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku wyznaczenia przedstawicieli Rady Osiedla i społeczności staromiejskiej w Zespole do spraw rewaloryzacji placu Kolegiackiego,

http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/news,1194/plac-kolegiacki-wyloniono-wykonawce-rewitalizacji,130165.html

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2019 znajdujących się w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka”,
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie Pasażu Apollo”,

Podsumowanie dyskusji:


12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Budowa oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada – od Mostu Świętego Rocha do ul. Czartoria”,
13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna – Działowa”,
14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki,


15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią ulic: Działyńskich, Feliksa Nowowiejskiego, Krakowskiej, Mostowej i Powstańców Wielkopolskich,
16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią ulicy Składowej,
17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią ulicy Mostowej,
18. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego na ulicy Dominikańskiej,

19. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dzierżawy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 82 im. księcia Przemysła I,
20. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do rewitalizacji ulicy Garbary na odcinku od ulicy Ewarysta Estkowskiego do ulicy Armii Poznań,


21. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do dokończenia budowy ulicy Koziej,


22. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających zmiany organizacji ruchu pojazdów w rejonie ulic: Hipolita Cegielskiego, Garbary i Świętej Marii Magdaleny,
23. Projekt uchwały w sprawie złego stanu nowej i bardzo kosztownej nawierzchni ulicy Święty Marcin oraz wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o poprawę sytuacji,
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu prowadzenia działań dotyczących zmiany nawierzchni ulicy Kramarskiej,
25. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu wyeliminowania problemów dotyczących bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości w rejonie Starego Rynku,
26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Przyjaciele Włóczykija z siedzibą w Poznaniu,
27. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Klub Seniora 82 oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie realizacji zadania „Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców” w 2019 roku,
28. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla XII Liceum Ogólnokształcącego oraz udzielenia wsparcia finansowego w zakresie realizacji zadania „Współorganizacja wydarzeń dla mieszkańców” w 2019 roku,
29. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia o nazwie „Polsko Japońska Wystawa Sztuki Współczesnej Celebration”, organizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
30. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji projektu – Performatywnego Parku Rzeźb na Placu Cyryla Ratajskiego,
31. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
32. Wolne głosy i wnioski;
33. Zamknięcie sesji.

Share