Iluminacja mostu Chwaliszewskiego. Warto odnowić!

Czteroletnia iluminacja świetlna przedstawiająca przęsło dawnego Mostu Chwaliszewski wymaga gruntownej renowacji. Rada postanowiła wyrazić pozytywną opinię dla propozycji Urzędu Miasta przeprowadzenia remontu konstrukcji. Forma iluminacji nawiązuję do jego oryginalnego kształtu. Zdecydowanie przyciąga zarówno mieszkańców miasta jak i turystów, stając się świadkiem historii i atrakcją.

Instalacja zrealizowana pierwotnie jako element świątecznego oświetlenia miasta trwale wpisała się w przestrzeń, w której została zlokalizowana i przypomina o jej historii. Było to bowiem miejsce, w którym znajdował się most przerzucony nad Wartą i łączący Stare Miasto z Chwaliszewem.

Instalacja świetlna, którą można podziwiać już czwarty sezon w przestrzeni Śródmieścia jest efektem współpracy pomiędzy Miastem a spółką Enea Oświetlenie. Spółka wykonała i zamontowała instalację, pokrywając całościowo koszty z tym związane, wykonuje także bieżące czynności serwisowe iluminacji. Po stronie miasta pozostają jedynie koszty zużycia energii niezbędnej na oświetlenie mostu.

Instalacja z uwagi na swój zły stan techniczny wymaga gruntownej renowacji. Tu Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji pyta o opinię Rady w kontekście rozebrania konstrukcji bądź remontu.

Należy się w pełni zgodzić ze słowami, że świetlny „Most Chwaliszewski” wpisał się w panoramę Miasta stanowiąc istotny, ciekawy i wartościowy element krajobrazu. Stał się również elementem rozpoznawczym przestrzeni, w której się znajduje. Jeżeli jego stan wymaga przeprowadzenia pilnej, gruntownej renowacji to należy ją wykonać, a po zakończeniu ponownie ustawić go w aktualnym miejscu.

zdjęcia: Tomasz Dworek, Cyryl – repozytorium Miasta Poznania

Share