XVIII Sesja – zapraszamy!

Zapraszamy na XVIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 roku o godz. 17:00 na platformie ZOOM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Sądu Konkursowego koncepcji dotyczącej sezonowego zagospodarowania pl. Wolności.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy drogi dla rowerów wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Strzelecką oraz ul. Droga Dębińska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grobla i ul. Za Groblą.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Wysokiej”.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Św. Wojciech 1 i 1a.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2020.
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 14. Wolne głosy i wnioski,
 15. Zamknięcie sesji.

Szczegóły techniczne połączenia:

Wydział WJPM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: RO Stare Miasto 21 I
Time: Jan 21, 2021 17:00 Warsaw

Bezpośredni link do spotkania:
https://poznan-pl.zoom.us/j/82603447260

Meeting ID: 826 0344 7260

Opinie radnych:

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *