XIX Posiedzenie Komisji Rewitalizacji Rady Osiedla

Szanowni Państwo!

na podstawie § 32 Regulaminu Rady Osiedla Stare Miasto zwołuję XIX posiedzenie Komisji Rewitalizacji i Polityki Przestrzennej Rady Osiedla Stare Miasto.

Hasło przewodnie spotkania: „Stare koryto Warty – rewitalizacja w 2014 roku
Posiedzenie odbędzie się we wtorek 23 lipca 2013 roku o godz. 16:30

Posiedzenie będzie podzielone na 2 części:

  • spacer po terenie starego koryta Warty (godz. 16:30 – 17:00) – spotkanie przed pawilonem Nowa Gazownia przy ulicy Ewangelickiej 1,
  • spotkanie w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu przy ulicy Chwaliszewo 69 (godz. 17:00 – 18:00).

Porządek obrad:

  • obserwacja i ocena aktualnej sytuacji w starym korycie Warty (w zakresie infrastruktury, zieleni, bezpieczeństwa i porządku publicznego),
  •  informacja na temat dotychczasowych działań mających na celu rewitalizację starego koryta Warty,
  • prezentacja projektu rewitalizacji starego koryta Warty,
  • możliwości rewitalizacji starego koryta Warty w 2014 roku,
  • wolne głosy i wnioski.

Planowany czas trwania posiedzenia: 1,5 godziny.

Share