Plan wydatków na 2014 rok

Najważniejszym elementem lipcowej sesji Rady Osiedla było ustalenie planu wydatków na przyszły, 2014 rok. Do dyspozycji mamy w sumie 906 tys. zł, z czego 696 tys. zł przeznaczamy na zadania majątkowe (czyli inwestycje), a 212 tys. zł na zadania bieżące. Taki podział wynika ze statusu rad osiedlowych.

Zadania inwestycyjne:

Rewitalizacja Starego Koryta Warty 154 964 zł
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla 80 000 zł
Udogodnienia dla pieszych i rowerzystów na terenie Osiedla (przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne, lustra itp.) 70 000 zł
Remonty placówek oświatowych 60 000 zł
Remont chodnika na ul. Strzeleckiej (strona południowa) przy skrzyżowaniu
z ul. Półwiejską
60 000 zł
Nowa mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) na terenie Osiedla 58 000 zł
Zakup i sadzenie drzew na terenie Osiedla 37 511 zł
Zakup nieoznakowanego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji – Poznań Stare Miasto 37 500 zł
Budowa nowej toalety na Osiedlu 35 000 zł
Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 1 25 000 zł
Tablice Systemu Informacji Miejskiej 20 000 zł
Zakup i montaż urządzeń zabawowych (Przedszkole specjalne nr 164) 12 000 zł
Remont sali spotkań Rady Osiedla w Internacie ZSMS Nr 2 12 000 zł
Słupy ogłoszeniowe na terenie Osiedla 12 000 zł
Infrastruktura na Placu Wolności 10 000 zł
Tablica upamiętniająca Starego Marycha (w języku polskim i angielskim) 5 000 zł
Lustro dla pojazdów na ul. Strzeleckiej na wylocie z ul. Rybaki 3 000 zł
Zakup szafy modułowej do przechowywania dokumentów – Referat Stare Miasto 1 500 zł
suma 693 475 zł

Zadania bieżące:

Organizacja festynu osiedlowego 60 000 zł
„Granty Staromiejskie” – dotacje w formie konkursu ofert dla organizacji, stowarzyszeń na cele kulturalno-oświatowe 38 973 zł
Diety 26 219 zł
Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Osiedla 21 500 zł
Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Sprzątaj po swoim psie” 17 000 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 8 000 zł
Wykonanie gadżetów z logo Osiedla 6 000 zł
Dofinansowanie organizacji cyklicznych koncertów – „Śpiewanki Stuligrosza”
i „Stefanki”
6 000 zł
Organizacja konkursów ekologicznych 4 000 zł
Organizacja zajęć dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy przy
ul. Wielkiej
4 000 zł
Organizacja zajęć z Aqua Aerobiku dla podopiecznych Klubu Seniora 82 4 000 zł
Organizacja mitingu lekkoatletycznego dla uczniów szkół podstawowych 3 500 zł
Organizacja Święta ul. Żydowskiej 3 000 zł
Zakup materiałów profilaktyczno-promocyjnych z logo Osiedla na edukację prowadzoną w placówkach oświatowych 3 000 zł
Zakup książek dla biblioteki Raczyńskich (filia nr 11) 2 000 zł
Zakup książek dla biblioteki Raczyńskich (filia nr 39/61) 2 000 zł
Zlot rowerowy 2 000 zł
Organizacja imprezy „Mury obronne średniowiecznego Poznania” 1 000 zł
Suma 212 192 zł
Share