Co dalej z Budżetem Obywatelskim

Stanowisko w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w sposobie organizacji Poznańskiego Budżet Obywatelskiego, które doprowadzą do stworzenia transparentnych procedur i rzeczywistej partycypacji społecznej w realizacji zadań oraz wyłączenia z PBO projektów dotyczących terenów, co do których zawarte są umowy partycypacyjne między Miastem a deweloperami.

Budżety Obywatelskie w teorii pozwalają na większy wpływ mieszkańców na realizację projektów kulturalnych i inwestycyjnych zarówno w skali miasta jak i poszczególnych fyrtli. W praktyce jednak barierą dla pomysłodawców jest z jednej strony brak kompetencji marketingowych, a tym samym brak pozyskania sojuszników w działaniach, ale też projekty zbyt często traktowane są jako element pozyskiwania funduszy bez uwzględnienia celów społecznych budżetów obywatelskich, którymi są zmiany infrastrukturalne z jednej strony oraz budowa więzi społecznych i dobrosąsiedzkich z drugiej.

Rada Osiedla Stare Miasto nie kwestionuje zasadności realizacji zgłoszonych i zaakceptowanych przez Urząd Miasta projektów, ale zwraca uwagę na zdominowanie PBO przez projekt Trenera Osiedlowego, w różnych wariantach, senioralnych czy realizowanych w poszczególnych fyrtlach. W poprzedniej edycji PBO łączna kwota dofinansowania tego typu działań wynosiła ponad 5 milionów złotych.

Tym samym Rada Osiedla Stare Miasto wnioskuje w przyszłości o realizację popularnego wśród poznaniaków projektu, ale w ramach środków spoza PBO. Pozwoli to na większą różnorodność i bardziej demokratyczny podział finansowania.
Podobna sytuacja dotyczy dużych projektów infrastrukturalnych, które powinny być finansowane ze środków miejskich, np. pochodzących ze strefy parkowania. Takim przykładem jest „Bruk przyjazny pieszym”. Działanie takie na Starym Mieście powinno być integralnym elementem procesów infrastrukturalnych związanych z równym dostępem do przestrzeni publicznej, do których zostały władze miasta zostały zobligowane uchwałą Rady Miasta.

Projekty budżetu obywatelskiego wymagają opinii rady osiedla, zazwyczaj radni omawiając społeczne propozycje ostateczny wybór pozostawiają mieszkańcom. Jednak w przypadku projektu zaaranżowania zieleni przy ulicy Solnej (projekt pn. Zielony skwer przy ul. Solnej) pomiędzy budynkami prokuratury, a Ogrodem Jordanowskim, Rada Osiedla Stare Miasto wydała opinię negatywną. Rada Osiedla ze zdziwieniem przyjęła informację o zaakceptowaniu tego projektu przez Magistrat w budżecie obywatelskim. To o tyle skandaliczna decyzja, że skwer ten w ramach umowy partycypacyjnej miał sfinansować deweloper, w sporym stopniu korzystający z przestrzeni publicznej, a rewaloryzacja tej przestrzeni ma wpływ przede wszystkim na wzrost wartość jego inwestycji. Rada zwraca uwagę na podpisaną już umowę i wskazanie deweloperowi przez Miasto wytycznych związanych z drzewostanem i infrastrukturą.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *