Mielżyńskiego. Czy wszystko jest w porzundku?

edit: pismo na które pomimo monitu nie odpowiedział Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Realizowane w mieście remonty są potrzebne, niestety z przykrością stwierdzamy, że jakość prac budowlanych czy brukarskich pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie źle wygląda ułożenie bruku na ulicy Mielżyńskiego a także fragmentów chodnika przy Placu Cyryla Ratajskiego.

Jesteśmy ciekawi opinii Pana Prezydenta dotyczącej jakości prac na tych ważnych dla mieszkańców i historii traktów.

Rada Osiedla Stare Miasto w uchwałach zwracała już wielokrotnie uwagę na podobne problemy ale także na konieczność zachowania historycznych nawierzchni.

Tymczasem na ulicy Mielżyńskiego bruk ułożony jest przypadkowo, fragmentarycznie, bez zachowania jednolitego, spójnego wzoru. Dlaczego w ten sposób ułożono nawierzchnię? Zwracamy także uwagę na różne odcienie kostki betonowej ułożonej na przystanku (ale też w innych punktach) na Placu Cyryla Ratajskiego.

Tym samym uprzejmie prosimy o właściwe, zgodne ze standardami sztuki, szacunkiem dla historii oraz zgodnie z katalogiem chodników miejskich poprawienie prac brukarskich. Uprzejmie prosimy o wskazanie daty ukończenie poprawek i informacje, kto poniesie koszty tych prac?

Dokumentacja foto: jak poniżej

Później pan prezydent uprawiał propagandę na facebooku:

Rada Osiedla Stare Miasto tym samym poprosiła Pana Prezydent o spotkanie.

[30 lipca 2023] W nawiązaniu do wpisu Pana Prezydenta na Facebooków staromiejscy radni deklarują swoją gotowość do spaceru i rozmowy o aktualnych problemach mieszkańców Osiedla Stare Miasto oraz jakości miejskiej infrastruktury na ulicy Mielżyńskiego i w rejonie projektu Centrum. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania.

Pan Prezydent Jacek Jaśkowiak nie raczył odpowiedzieć na pismo Rady Osiedla Stare Miasto.

Jutro rozpoczynają się prace remontowe chodników na Mielżyńskiego. Wcześniejsza nawierzchnia wbrew informacjom ZDM nie była w bardzo złym stanie. Na tej ważnej ulicy położony był niezbyt estetyczny pozbruk. Zatem może cieszyć położenie nowej, charakterystycznej dla Poznania i zgodnej z Katalogiem nawierzchni. Ale biorąc pod uwagę jakość prac wykonanych na jezdni z torowiskiem obawiam się nie tylko o estetykę ale przede wszystkim o szacunek do historii. RO Stare Miasto wielokrotnie apelowała o poszanowanie historycznych nawierzchni.

Tymczasem mam wątpliwości co do fachowości sztuki brukarskiej! Kostki włożone są bez sensownego wzoru, wydzielona została cześć torowiska, która układem nie jest powiązana z całością jezdni. A to nie jest skomplikowane!  Czy tak ma wyglądać jedna z ważniejszych poznańskich ulic?

Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z płyt kamiennych (materiał zostanie zapewniony przez wykonawcę) i kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 9 cm×11 cm. Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana z kostki rzędowej kamiennej. Kostka wykorzystana w trakcie prac prowadzonych w ciągu ul. Mielżyńskiego będzie pochodziła z magazynu ZDM – informuje dyrektor ZDM

Poprosiłem o bardziej szczegółowe informacje, ale na to miejskie służby potrzebują zazwyczaj kilku tygodni.

Z plusów warto zauważyć wymianę nie tylko nawierzchni ale przede wszystkim podziemnej infrastruktury. Minusem skandaliczne zarządzanie budową, gdzie na mocno zawężonym trakcie pieszym nielegalnie jeździły i parkowały auta.

Informacja ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/wyremontujemy-kolejne-chodniki-w-centrum

Share