Miesięczne archiwum Luty 2024

LIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 17:30 w sali 319, Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji,...

Nad Wartą. Posiedzenie komisji

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2024 roku godz. 18:30 w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta...

Piekary mało oryginalne

W pierwotnych założeniach niedawno zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano zburzenie wieżowców przy Piekarach. Ostatecznie zostały punktowce i zarazem odbudowywana jest zachodnia pierzeja ulicy. Przed wojną był to elegancki, prestiżowy fyrtel. Jak pięknie się...