Miesięczne archiwum Styczeń 2012

XI SESJI RADY OSIEDLA STARE MIASTO

PORZĄDEK OBRAD XI SESJI RADY OSIEDLA STARE MIASTO w dniu 19 stycznia 2012 r. – godz. 17:oo, ul. Młyńska 11 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Komunikaty i oświadczenia.

I etap konsultacji społecznych rejon Stare Miasto

Zapraszam na „podwójny”  – I etap konsultacji społecznych, których tematem będzie omówienie założeń i uwarunkowań do dwóch projektów mpzp: 1. „Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” w Poznaniu Uchwała Nr XXII/278/VI/2011 Rady Miasta...

VI spotkanie ws. Strefy Kibica

Środa 11 stycznia o godz. 17:00,  w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 11. W trakcie spotkania chcielibyśmy zatem szczegółowo porozmawiać o tematach numer 9, 10, 11 i 14, to jest: 9)...