19.04.2016 – Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11)
Data: 19.04.2016
Czas: 17.45 – 20.00

Głównym celem spotkania będzie omówienie bieżących spraw, będących w kompetencji Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze współpracą z ZDM oraz wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów na Wzgórzu św. Wojciecha.

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości;

2. Propozycja wniosku o przekazanie informacji odnośnie inwentaryzacji stanów magazynowych pozostających do dyspozycji ZDM.

3. Problem uszkodzenia lub zniszczenia starych elementów nawierzchni podczas remontu ul. Wrocławskiej – inwentaryzacja stanu przed i informacja odnośnie stanu aktualnego;

4. Wypracowanie propozycji lokalizacji dla ponownego wykorzystania ławek i gazonów usuniętych z ulicy Wrocławskiej;

5. Wypracowanie stanowiska w sprawie wymiany opraw oświetleniowych w ulicy Półwiejskiej;

6. Propozycja wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przystąpienie do analizy, sprawdzenia i weryfikacji udostępniania cudzych pojazdów mieszkańcom Starego Miasta uprawnionym do nabycia identyfikatora SPP na preferencyjnych zasadach – ustalenia w kontekście dalszych działań;

7. Problem ruchu pojazdów przy nowych przystankach wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej;

8. Omówienie aktualnego stanu realizacji zadań założonych w planie wydatków na 2016 rok – ustalenia odnośnie dalszych działań:

a. Budowa bulodromu w Ogrodzie Jordanowskim,

b. Siłownia zewnętrzna w Parku im. Karola Marcinkowskiego,

c. Utworzenie nowego placu zabaw w parku im. T. Mazowieckiego – opracowanie projektu,

d. Remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla,

e. Mała architektura na terenie Osiedla,

f. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych.

9. Opiniowanie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP „w rejonie pasażu Apollo”

10. Spotkanie na fyrtlu Szyperska-Piaskowa-Estkowskiego – podsumowanie i ustalenia odnośnie dalszych działań;

11. Planowana budowa tramwaju na Naramowice i skutki dla Starego Miasta – rozpoczęcie dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań;

12. Ulica Wrocławska po remoncie – ustalenia odnośnie dalszych działań;

13. Projekt remontu ul. Łaziennej i Ewangelickiej – ustalenia odnośnie dalszych działań;

14. Projekt Remontu ul. Rybaki – ustalenia odnośnie dalszych działań;

15. Projekt remontu ul. Dominikańskiej – ustalenia odnośnie dalszych działań;

16. Projekt remontu ul. Bóżniczej i Grochowe Łąki – ustalenia odnośnie dalszych działań;

17. Planowana rewitalizacja Placu Bernardyńskiego – ustalenia odnośnie dalszych działań;

18. Planowana rewitalizacja Placu Kolegiackiego – ustalenia odnośnie dalszych działań;

19. Koncepcja nowej zabudowy na obszarze Wzgórza św. Wojciecha – prezentacja architektów reprezentujących potencjalnego Inwestora – dyskusja

20. Problematyka ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Starym Mieście – omówienie problemów i ustalenia odnośnie dalszych działań;

21. Postulat rozszerzenia katalogu mebli miejskich o toalety miejskie na wzór miast Europy Zachodniej;

22. Sprawa miejsc postojowych w SPP na Starym Mieście dla przedsiębiorców – rozpoczęcie dyskusji i ustalenia odnośnie dalszych działań;

23. Wolne wnioski i głosy;

24. Zamknięcie posiedzenia

 

Share