14.01.2016 – XIV Sesja Rady Osiedla

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11)
Data: 14.01.2016
Czas: 17.00 – 19.00

Porządek obrad XIV sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania znajdującego się w planie finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji odbioru robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla na 2016 rok,
6. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji automatycznych toalet na terenie Osiedla,
7. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji kamer monitoringu miejskiego,
8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla;
9. Ustalenie regulaminu do zadania budżetowego Rady Osiedla Stare Miasto w 2016 roku pod nazwą „Granty Staromiejskie” dotacje w formie konkursu ofert na cele kulturalno-oświatowe,
10. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdania komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
11. Wolne głosy i wnioski,
12. Zamknięcie sesji.

Share