07.06.2016 – Posiedzenie Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami oraz Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I, przy ulicy Garbary 82.
Data: 07.06.2016
Czas: 17.00 – 18.30

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami oraz Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto, dotyczące aktualnej sytuacji, podjętych dotychczas działań i planowanych zmian w rejonie ulic: Szyperskiej, Piaskowej Estkowskiego i Garbary, a także dotyczących nowej inwestycji przy ul. Chwaliszewo.

Spotkanie z mieszkańcami i miejskimi urzędnikami odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 40 im. Mieszka I, przy ulicy Garbary 82.

W znacznej części posiedzenie przeprowadzone zostanie jako podsumowanie zgłoszeń i propozycji przedstawionych podczas patrolu obywatelskiego Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 30 marca 2016 roku [wnioski na stronie internetowej Rady Osiedla: http://staremiasto.poznan.pl/konsultacje/problemy-szyperska-piaskowa-garbary/]

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,
2. Propozycja wprowadzenia nowej organizacji ruchu (w tym korekty oprogramowania) skrzyżowania ulicy Garbary i ulicy Estkowskiego w kontekście bezpieczeństwa pieszych i „martwych punktów” – informacja Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu,
3. Stan chodników i jezdni na ulicach Piaskowej, Szyperskiej, Estkowskiego i Garbary m.in. w kontekście uprzątnięcia placu budowy przez dewelopera i standardowych prac porządkowych – informacja Zarządu Dróg Miejskich,
4. Propozycja nowej organizacji ruchu w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej – informacja Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu,
5. Remont parkingu przy ulicy Piaskowej – omówienie propozycji projektu przedstawionego przez Zarząd Dróg Miejskich,
6. Propozycja wprowadzenia nowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej – informacja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
7. Propozycja wprowadzenia nowej organizacji ruchu na południowej części ulicy Szyperskiej (w tym: eliminacja nielegalnego parkowania, spójne znaki drogowe poziome i pionowe) – informacja Zarządu Dróg Miejskich,
8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa budowlanego w budynkach przy ul. Piaskowej (w tym pękające ściany) – informacja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,
9. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej – informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straży Miejskiej i Policji:
a) Zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) Problem hałaśliwego generatora w budynku od strony ul. Piaskowej,
c) Nielegalne parkowanie,
d) Spożywanie alkoholu,
e) Możliwość zainstalowania monitoringu,
10. Problemy prawne i finansowe dotyczące nieruchomości stanowiącej część drogi publicznej (ulicy Szyperskiej), w tym sprawa nabycia tej nieruchomości przez
11. Problematyka miejsc parkingowych, które miały zostać zapewnione w przeszłości dla budynku biurowca przy ulicy Szyperskiej – podstawa prawna, lokalizacja wskazanych miejsc parkingowych, obecne wykorzystanie – informacja Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
12. Planowane inwestycje w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej – informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania:
a) Stan prawny nieruchomości w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej,
b) Stanowisko Miasta w zakresie rozwiązania problemów komunikacyjnych i parkingowych w tym rejonie, a także troski o przestrzeń publiczną (wspólną) i tereny zielone,
c) Planowana rozbudowa osiedla mieszkaniowego (w szczególności na działkach numer 3/11, 3/15, 3/14, 3/18, 3/19, 3/21, 3/22, 3/23 w obrębie 051, arkusz mapy 05) – prowadzone postępowania administracyjne, wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę,
d) Obawy o zbyt wysokie budynki, w porównaniu z budynkami w tej okolicy, możliwe zakłócenie wyjątkowej okolicy nad Wartą i osi widokowych,
e) Możliwości zapewnienia miejsc postojowych dla nowych inwestycji,
13. Planowana inwestycja w rejonie ulicy: Chwaliszewo i Tylne Chwaliszewo – informacja Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania i Zarządu Dróg Miejskich:
a) Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek numer: 42/2, 43, 44/2, 45, 46, 47/2, 48, 49/2, 50, 51 i 52 (arkusz mapy 16, obręb Śródka),
b) Informacja o znaczeniu inwestycji dla Chwaliszewa (w tym uwarunkowania konserwatorskie, linia zabudowy, wygląd, wysokość, powierzchnia zabudowy, kondygnacje nowego obiektu),
c) Możliwość zapewnienia miejsc postojowych dla nowej inwestycji,
d) Obawa o zagrożenie dla stabilności i statyki okolicznych budynków, zwłaszcza sąsiedniej starej kamienicy,
e) Obsługa komunikacyjna inwestycji – jednym nowoprojektowanym zjazdem z ulicy Tylne Chwaliszewo wobec istniejącej alternatywny od strony ulicy Chwaliszewo, zagrożenie dla schodów nad Wartę,
f) Dojazd do placu budowy ulicą Tylne Chwaliszewo – zbyt wąska uliczka i niebezpieczeństwo dla nowej nawierzchni,
g) Propozycja wprowadzenia strefy zamieszkania w rejonie ulic: Czartoria i tylne Chwaliszewo i ewentualnie ruchu jednokierunkowego
14. Informacje o stanie prawnym nabrzeża przy ulicy Szyperskiej służącego wyłącznie mieszkańcom budynków przy Szyperskiej i niedostępnego dla innych osób – informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania:
a) Informacja o przyczynie braku dostępu do bulwaru nad Wartą,
b) Informacja o możliwości przywrócenia ogólnej dostępności nabrzeża przy ulicy Szyperskiej,
c) Informacja w jaki sposób Miasto Poznań finansując z publicznych środków umocnienie portowego nabrzeża zamierza zagwarantować swoje prawa do tej przestrzeni,
d) Informacja na temat planów Miasta Poznań odnośnie zapewnienia dla możliwości swobodnego poruszania się wzdłuż brzegów Warty,
15. Mur oporowy nad Wartą przy Starym Porcie – informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania:
a) Informacja o stanie muru oporowego przy Starym Porcie,
b) Informacja o przebiegu i skutkach sporu prawnego dotyczącego muru oporowego,
c) Informacja o kosztach jakie poniosło Miasto Poznań na zapewnienie bezpieczeństwa i umocnienie konstrukcji,
16. Wolne głosy i wnioski,
17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Tomasz Dworek /-/ Krzysztof Sroczyński

Otrzymują:
– Pan Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania,
– Pan Maciej Wudarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
– Pan dr Łukasz Mikuła – Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,
– Pani Katarzyna Bolimowska – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich,
– Pan Andrzej Nowak – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
– Pan Hieronim Węclewski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,
– Pan Bartosz Guss – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
– Pan Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,
– Pani Elżbieta Janus – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
– Pan Łukasz Dondajewski – kierownik Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu – Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania,
– Pan mł. insp. Franciszek Rusyniak – Komendant Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto,
– Pan Waldemar Matuszewski – Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania,
– Pan Jarosław Kaczmarek – Dyrektor Sądu Okręgowego w Poznaniu,
– Pan Andrzej Konieczny – Prezes Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Poznaniu,
– prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski – Rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
– Pani Ewa Frąckowiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Mieszka I
– Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle nad Wartą przy ulicy Szyperskiej 13 A-E,
– Wspólnota Mieszkaniowa Elite Garbary Residence przy ulicy Szyperskiej 23,
– Administracja budynku Szyperska Office Center przy ulicy Szyperskiej 14
– Administracja budynku Casa Verona przy ulicy Garbary 100,
– Stowarzyszenie Kupców i Mieszkańców Placu Bernardyńskiego,
– Stowarzyszenie Plac Wolności,
– Stowarzyszenie Stary Rynek,
– Stowarzyszenie Tylne Chwaliszewo,
– Stowarzyszenie Ulica Wrocławska,
Rada Osiedla Stare Miasto – Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania
– Stowarzyszenie Ulica Żydowska,
– radni Rady Osiedla Stare Miasto.

Share