Spotkanie Radnych Osiedla z mieszkańcami ul. Piaskowej 2/3

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 listopada 2011 r. o godz. 16:30 na podwórku kamienicy przy ul. Piaskowej 2/3.

Spotkanie to będzie miało na celu poinformowanie Radnych Osiedla o sytuacji mieszkańców kamienicy z ul. Piaskowej 1. Radni osiedlowi będą chcieli też przedstawić swoje działania, które podjęli w celu obrony dobra mieszkańców kamienicy. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek miejskich, m. in. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Komunalnej, miejskiego konserwatora zabytków, powiatowego inspektora budowlanego, policji, straży miejskiej i wielu innych.

Organizatorami spotkania są Michał Kondella i Jan Zujewicz – nie jest to inicjatywa całej Rady Osiedla.

Share