19.05.2016 – Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Miejsce: siedziba Rady Osiedla Stare Miasto (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11)
Data: 19.05.2016
Czas: 18.15 – 19.45

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Lokalizacja elementów małej architektury, które mają zostać zrealizowane w ramach środków przekazanych przez Radę Osiedla do ZDM – wypracowanie stanowiska;

3. Podwórko – ulica Wolnica i św. Wojciech – sprawozdanie ze spotkania w MPGM 12.05.2016, wypracowanie stanowiska Komisji;

4. Mapa Potrzeb Lokalnych

5. Ulica Rybaki – zapoznanie z pierwotną koncepcją przebudowy, omówienie możliwości, odpowiedź na pismo dyr. ZSB nr 1 w sprawie remontu fragmentu chodnika.

6. Projekt rozbudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu

7. ZAKŁAD na terenie osiedla Stare Miasto – omówienie sytuacji;

8. Stanowisko w sprawie nadanie nazwy Zauek Ślepego Antka

9. Remont chodnika ulica Wieniawskiego

10. Parking przy ul. Piaskowej – wypracowanie stanowiska

11. Omówienie spraw bieżących

12. Wolne głosy i wnioski.

Planowana długość posiedzenia – około 1,5 godziny.

Share