Park Wieniawskiego, miejsce wypoczynku i wydarzeń artystycznych?

Rada Osiedla systematycznie i od wielu lat przeznacza pieniądze ze swojego budżetu na rewaloryzację parków i skwerów, a także na modernizacje, remonty i doposażanie placów zabaw na Starym Mieście.

W ubiegłym roku do użytku oddana została wyjątkowa „Wartofrajda” – plac zabaw w Parku Stare Koryto Warty, a ponadto doposażona została infrastruktura w Parku Marcinkowskiego. Trwa również modernizacja Ogrodu Jordanowskiego. Obecnie przyszedł czas na zmiany w Parku Wieniawskiego.

Miasto przygotowuje plan rewaloryzacji Parku Wieniawskiego, który dziś sprawdza się nie tylko jako miejsce wypoczynku, ale także miejsce spotkań i wydarzeń artystycznych. Dla wielu to także sentymentalne miejsce związane z saneczkową górką z lat dzieciństwa.

Zawsze staramy się przeprowadzać konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni wspólnej, tak było podczas prac w Starym Korycie Warty, Parku Marcinkowskiego czy Ogrodu Jordanowskiego. Szczególnie ważne były spotkania z dzieci i wysłuchanie ich potrzeb, m.in. podczas obrad Dziecięcej Rady Miasta Poznania – mówi Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca staromiejskiej Komisji Kultury.

To właśnie rodzicie i dzieci wskazywali najciekawsze zabawki i miejsca, gdzie powinny stanąć ławki, gdzie powinno poprawić się bezpieczeństwo.

Radni proszą o wskazanie pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Przy okazji majowego Pikniku Staromiejskiego zaplanowanego w Parku Wieniawskiego będzie także okazja do dyskusji o potrzebach mieszkańców ich wizji miejsca wypoczynku i rekreacji.

Radni mają nadzieje, na pozytywne zmiany w tym fyrtlu, ale już dziś poprosili Zarząd Zieleni Miejskiej o konieczne drobne naprawy, przede wszystkim odnowienie placu zabaw.

Konieczne jest wymalowanie huśtawek naprawienie siedzisk i zamków w ogrodzeniu. Należy także poprawić działanie lubianej przez dzieci „ważki” – mówi radna Mirosława Halilović.

Miasto jest przede wszystkim do mieszkania. Zieleń i miejsca rekreacji to elementy miejskiej przestrzeni mające znaczący wpływ na komfort życia w zurbanizowanym Starym Mieście. Staromiejskich radnych niepokoi tendencja wyludniania Poznania, dlatego każdy fyrtel powinien tworzyć przestrzeń, która będzie umożliwiała rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to również istotny element działań zmierzających do rewitalizacji naszego śródmieścia – przypomina Andrzej Rataj, Przewodniczący Rady Osiedla i radny Miasta Poznania.

Share

Zobacz również