Jak zmieniamy Stare Miasto. I rok Rady Osiedla kadencji 2015-2019

22 marca 2015 r – dokładnie rok temu odbyły się w Poznaniu wybory do rad osiedli. Choć rywalizację wygrała grupa stawiająca na inny niż wcześniej sposób działania lokalnego samorządu, to jednym z pierwszych działań nowej Rady było otwarcie się na tych, którzy do rady się nie dostali i tych wszystkich, którzy chcą działać i zmieniać Stare Miasto. Ważne dla społecznych inicjatyw było także zawarcie Koalicji Staromiejskiej – 5 rad z podobnymi problemami i wyzwaniami. Razem możemy więcej!

Działania Rady Osiedla możemy podzielić na dwie grupy: bieżące – interwencie i inicjatywy (zgodne z kompetencjami komisji) oraz strukturalne- apele, wnioski dotyczące m.in. obiecanych przez władze miasta inwestycji (budowy I ramy, przyjaznego przejścia przez ul. Królowej Jadwigi czy ograniczenia sprzedaży alkoholu czy funkcjonowania ogródków gastronomicznych)

Tak realizowaliśmy wyborcze obietnice

Ilość problemów, sytuacji konfliktowych, potrzeb, oczekiwań mieszkańców Starego Miasta jest ogromna. Ważne jest dla nas budowanie więzi społecznych – współodpowiedzialności za swój fragment Poznania. Dlatego Rada Osiedla stara się motywować mieszkańców do działania i to się udaje – mówi Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla.

W ciągu minionego roku przy wsparciu Rady na Starym Mieście powstało kilka stowarzyszeń: na Placu Bernardyńskim, Starym Rynku, Chwaliszewie, aktywnie działają także mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy Wrocławskiej i Gołębiej.

Sesje, spotkania z mieszkańcami obywały się w rożnych punktach Starego Miasta, w siedzibie rady, ale także w Sali sesyjnej UMP, na dziedzińcu Urzędu Miasta czy punktach problemowych, nad Wartą, na Półwiejskiej, Chwaliszewie, Wrocławskiej, Szyperskiej – Piaskowej.

Wizja lokalna na Wrocławskiej - 02.12.2015

Bezpieczne Stare Miasto

Czy czujesz się bezpiecznie na Starym Mieście? Odpowiedzi mieszkańców są łatwe do przewidzenia. Problemy osiedla jak w soczewce skupiają się na ulicy Wrocławskiej, jednym z najważniejszych miejskich traktów.

Dziś, to co dzieje się na Wrocławskiej powoduje, że życie mieszkańców jest koszmarem. Deptak stał się miejscem weekendowych libacji i publiczną toaletą. Zbyt duża liczba sklepów z alkoholem powoduje, że trudno zapanować nad hałasem i porządkiem.

Umowa społeczna, którą negocjujemy na Wrocławskiej z mieszkańcami, przedsiębiorcami i właścicielami nieruchomości to nadzieja na lepsze relacje wszystkich użytkowników przestrzeni. Zagwarantowane przez Urząd Miasta profity dla stron umowy powinny pomóc w osiągnięciu kompromisu. Każdy może znaleźć w nich coś dla siebie, a my, Poznaniacy, możemy odzyskać bezpieczną i reprezentacyjną ulicę-na to liczę – mówi Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta

Radni podejmują działania związane z codziennym rozwiązywaniem problemów, ale także postulują rozwiązanie systemowe – m.in. ograniczenia liczny sklepów sprzedających alkohol.

Skwer Międzymoście_1

Czyste i zielone Stare Miasto

W ogromnej liczbie deklaracji potrzeb mieszkańców Starego Miasta są równe i proste chodniki. Sporą część swojego budżetu inwestycyjnego Rada Osiedla przeznacza właśnie na remonty trotuarów, ale zwraca także uwagę na niewłaściwe zarządzanie społeczną przestrzenią przez Zarząd Dróg Miejskich i miejskie służby. Problem chodników na Starym Mieście dotyczy zarówno ich stanu technicznego jak i czystości – mówi Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami.

Udało się wyremontować chodniki na ul. Wielkiej, Krysiewicza, Garbarach, Szymańskiego, Fredry, Libelta, Krakowskiej, części Strzeleckiej, Międzymościu, odnowić skwer w okolicach Biblioteki na Chwaliszewie, nasadzić zieleń przy Estkowskiego.

Radni podejmowali interwencje dotyczące niewłaściwego nadzoru przez ZDM i fatalnego stanu wykonania prac przy ulicach: Wrocławskiej, Półwiejskiej, Piaskowej, Szyperskiej, Królowej Jadwigi, Krakowskiej i innych.

W tym roku zostanie otwarta także Wartofrajda – plac zabaw w nowym parku w Starym Korycie Warty. Po raz pierwszy także mieszkańcy Starego Miasta zostali nagrodzeni w Konkursie Zielony Poznań.

Wartofrajda wstepna wizualizacja 5

Stare Miasto Aktywny Senior

Wspólnie z Fundacją AWF Rada Osiedla w ramach programu Trener Senioralny, zaprosiła mieszkańców z grupy wiekowej 50+ do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, które będą prowadzone na zewnętrznych siłowniach zlokalizowanych na Starym Mieście. Rada dofinansowuje także działalność Klubów Seniora.

Uważamy, że należy wysłuchać głosu naszych seniorów. Mieszkańcy kontaktują się z Radą za pomocą internetu i portali społecznościach. Dla grupy 50+ najważniejsze są jednak spotkania i słowo drukowane, dlatego – oprócz wydawania gazety – informacje zamieszcza są także na tablicach usytuowanych na skwerach i miejscach wypoczynku – mówi Alicja Wilak wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

Radni protestowali także przeciw masowemu zamykaniu fili Biblioteki Raczyńskich. Likwidacja placówki w CK Zamek w opinii Rady Osiedla nie ma podstaw merytorycznych i finansowych, leży także w sprzeczności z deklarowanymi przez władze miasta działaniami rewitalizacyjnymi śródmieścia i otwarciem na kulturę.

Stare Miasto nad Wartą

Radni ze Starego Miasta poprawę sytuacji nad Wartą uważają za jeden z najważniejszych celów swojej działalności. Przy okazji budowy parku w starym korycie Warty montowane są latarnie, które oświetlą część bulwaru. Na zakończenie projektu musimy jeszcze poczekać, ale są środki na realizację całościowej inwestycji. 100 tys. zarezerwowała w swoim budżecie Rada Osiedla, prawie 500 tys. przekazane zostanie w ramach zwycięskiego projektu w Budżecie Obywatelskim, także magistrat zapewnia, że jest za szybkimi działaniami związanymi dodatkowo z rozbudową monitoringu.

W ubiegłym roku Rada Osiedla rozpoczęła działania promujące bezpieczny i kulturalny wypoczynek nad Wartą współfinansując spot promujący odpowiedzialne zachowania. „LOVE SORRY” to pierwszy element kampanii „Weź się pozbieraj”, adresowany jest do młodzieży, która opanowała nadwarciańskie łąki.

Udało się także wyremontować kolejny fragment schodów prowadzących nad Wartę.

Radni apelowali także o ochronę rzeki.

Po wielu dekadach odwracania się plecami do rzeki, następują wreszcie pozytywne działania integrujące Poznań z Wartą. Tymczasem w ostatnich miesiącach doszło do kilku zdarzeń, które spowodowały jej zatrucie oraz śmierć organizmów żywych (zwłaszcza ryb). Rada Osiedla Stare Miasto jest zaniepokojona istniejącą sytuacją i apeluje nie tylko o wykrycie i ukaranie sprawców, ale również o zabezpieczenie rzeki Warty przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości – zaznacza Krzysztof Sroczynski, przewodniczący Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska

W tym roku doczekamy się trzech nowych, bardzo potrzebnych toalet automatycznych na Starym Mieście. Jest także szansa na kolejne! Szalety pojawią się w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców – dwa w Parku w Starym Korycie Warty i jeden na Skwerze Łukasiewicza.

W konsultacjach przeprowadzonych przez Radę Osiedla Stare Miasto najwięcej propozycji dotyczyło okolic łąk nad Wartą. Choć miasto ustawiło pod mostami kilkanaście toi-toi, to w tym fragmencie Poznania nie było dotąd żadnego szaletu – podkreśla Zbigniew Burkietowicz, przewodniczący Zarządu.

Piknik w Ogrodzie Jordanowskim (4)

Stare Miasto – łatwiejsze parkowanie

Musimy sobie wprost powiedzieć, ze Stare Miasto nie jest z gumy i nie da się zwiększyć miejsc parkingowych w śródmieściu. Pamiętać musimy także o tym, że powietrze w Poznaniu jest coraz gorszej jakości dlatego radni postulują realizację obiecanych inwestycji zmierzających do poprawy komunikacji.

Rada Osiedla Stare Miasto przypomina o potrzebie zrealizowania wielkiej i bardzo potrzebnej inwestycji infrastrukturalnej, polegającej na wybudowaniu północnego odcinka pierwszej ramy komunikacyjnej z jednoczesną przebudową i zwężeniem ulic: Solnej, Wolnica, Małe Garbary, Estkowskiego i Wyszyńskiego. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy szybciej przejadą na linii wschód – zachód, a mieszkańcy będą mieć spokojniejsze życie. Możliwa będzie naprawa błędów sprzed lat, co doprowadziło do zaburzenia ładu przestrzennego w tej części miasta.

Radni zwrócili uwagę na brak pomysłu miasta na ludzie połączenie Wildy ze Starym Miastem i interweniowali by zapowiadana inwestycja poszerzenia chodnika na odcinku od Królowej Jadwigi do Kościuszki została zrealizowana. Dzięki działaniom Rady Osiedla w najbliższym czasie chodnik zostanie poszerzony.

Patrol rowerowy 2015 (19)

To właśnie w centrum miasta krzyżuje się większość poznańskich tras rowerowych. Komunikacja powinna więc być tak zaplanowana, żeby szybko i przede wszystkim bezpiecznie przejechać na dwóch kółkach przez gęstą zabudowę i skomplikowany układ drogowy. A jak wygląda sytuacja – oceniali miejscy społecznicy, urzędnicy, policjanci strażnicy i dziennikarze podczas kolejnego patrolu rowerowego zorganizowanego przez Radę Osiedla Stare Miasto.

Rada Osiedla wyraziła również swoje zdecydowane poparcie dla budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i Piotrowem, a dalej Maltą i Ratajami. Jednocześnie Rada zdecydowanie zaprotestowała przeciw wykorzystaniu do realizacji zdemontowanej na Starołęce konstrukcji i wnioskowała o konkurs, który pozwoli wyłonić propozycję adekwatną dla tak ważnego dla miasta miejsca.

Dzięki szerokim konsultacjom z mieszkańcami i wspólnym wypracowaniu szeregu uwag do przedstawionych przez ZDM propozycji, udało się w ramach Strefy Tempo 30 wprowadzić pierwsze zmiany. Intensywne działania Rady doprowadziły do tego, że jedyną przeszkodą blokującą realizację kolejnych etapów był brak środków. Działania Rady Osiedla przyczyniły się do przyspieszenia prac i przystąpienie do równoczesnej realizacji II, III i IV etapu Strefy – – mówi Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Protokół odbioru placu

W związku z realizacją Strefy Tempo 30, ale również niezależnie od tych działań Rada Osiedla intensywnie lobbowała za wyłączeniami kolejnych sygnalizacji świetlnych w obrębie Starego Miasta – nasz głos pozwolił wywrzeć wpływ na decyzje o kolejnych wyłączeniach świateł.

Dzięki dodatkowym środkom pochodzących ze Strefy Parkowania jest szansa na przeprowadzenie większych inwestycji, które pozwolą podnieść standard ulic, które wymagają kompleksowych remontów.

Garbary Estkowskiego, fot. Tomasz Dworek

Dziękujemy za publikacje:

http://www.miastopoznaj.pl/wydarzenia/3462-rada-osiedla-stare-miasto-dziala-juz-rok-co-zrealizowali

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,19807273,stare-koryto-warty-przetarg-na-plac-zabaw-przed-swietami.html

http://www.lepszypoznan.pl/2016/03/22/rok-rady-osiedla-stare-miasto-czy-zrealizowali-obietnice.html

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. GRATULUJĘ
    KOMISJA REWITALIZACJI TMMP proponuje;
    Vide!
    http://www.placzkowski.blog.onet.pl