Budżet 2013

Oto najważniejsze wydatki z budżetu Rady Osiedla Stare Miasto na 2013 rok:

 • 100 000 zł – remont chodników i ścieżek rowerowych na terenie Osiedla,
 • 90 000 zł – modernizacja terenu wokół pawilonu Nowej Gazowni na Starym Korycie,
 • 85 000 zł – remonty placówek oświatowych na terenie Osiedla,
 • 70 000 zł – renowacja schodów nad Wartą w pobliżu mostu B. Chrobrego,
 • 70 000 zł – instalacja nowych elementów małej architektury na terenie osiedla,
 • 70 000 zł – budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw,
 • 53 036 zł – organizacja festynu osiedlowego,
 • 53 000 zł – nowe zieleńce w pasach drogowych Osiedla,
 • 45 000 zł – budowa alejek parkowych w parku im. K. Marcinkowskiego,
 • 41 000 zł – budowa oświetlenia na Skwerze Królowej Jadwigi,
 • 40 000 zł – nowe elementy małej architektury na ulicach Chwaliszewa,
 • 27 000 zł – organizacja konkursu „Odmień swoje podwórko”,
 • 20 000 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej-Strzeleckiej
 • 19 000 zł – organizacja imprez kulturowo-integracyjnych dla mieszkańców osiedla,
 • 16 000 zł – akcja „Sprzątaj po swoim psie”.

W sumie Rada Osiedla wyda w tym roku 878 636 zł,
z czego 689 000 zł będzie przeznaczone na inwestycje,
189 636 zł na zadania bieżące.
185 000 zł będzie kosztowało wykonanie zadań powierzonych,
zadania za 852 536 zł wykonają jednostki miejskie,
a kwota 26 100 zł posłuży do wykonania zadań przez Osiedle samodzielnie

Pobierz budżet na 2013 rok w formacie .pdf

 

Share