Wskaż potrzeby twojego fyrtla

Identyfikacja potrzeb i problemów społeczności lokalnych – to główny cel powstającej właśnie Mapy Potrzeb Lokalnych Śródmieścia, która jest jednym z elementów szerszego projektu realizowanego przez Urząd Miasta.

Do końca marca za pomocą geoankiety mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i doświadczenia związane z lokalna przestrzenią. Badanie oprócz naszego osiedla dotyczy także sygnatariuszy porozumienia – Koalicji Śródmiejskiej,

Ankieta dostępna jest pod adresem http://mapapotrzeblokalnych.pl/staremiasto

Geoankieta jest pierwszym etapem tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych Śródmieścia. Pod koniec kwietnia na podstawie odpowiedzi mieszkańców powstanie podsumowanie, które będzie można obejrzeć na stronie http://mapapotrzeblokalnych.pl/.

Na tym jednak nie koniec. Przez kwiecień i maj poprzez stronę internetową i warsztaty na terenie każdego z Osiedli objętych programem, będzie można zgłaszać pomysły oraz propozycje inwestycji. Wyniki całego procesu – po ocenie możliwości realizacji przez odpowiednie jednostki miasta – przekazane zostaną radom osiedli przed ustaleniem planu finansowego na 2017 r.

Cały proces ma pomóc w realizacji lokalnych potrzeb i usprawnień, takich jak nowe ławki i stojaki rowerowe, skwery, udogodnienia dla niepełnosprawnych czy też propozycje wydarzeń kulturalnych. Zaangażowanie w proces dużej liczby mieszkańców, a także osób korzystających ze Śródmieścia pozwoli na identyfikację oraz wskazanie do realizacji najpilniejszych oczekiwań społecznych.

Mapa Potrzeb Lokalnych Śrómieścia jest realizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania w ramach Programu dla Śródmieścia.

Więcej informacji na temat programu na stronie Urzędu Miasta 

Mapa potrzeb lokalnych, fot. Tomasz Dworek

 

Share

Zobacz również