Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Sprawy komisji:

− bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości,
− ochrowa przeciwpożarowa, obrona cywilna, stany nadzwyczajne,
− kontakt i nadzór służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej, służb związanych z utrzymaniem czystości), monitoring tematów trudnych np. związanych z zakłócaniem porządku,
− działalność na rzecz utworzenia „stref ciszy nocnej” i wsparcia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych

Przewodnicząca komisji:

  • Lidia Koralewska

Członkowie komisji:

  • Roman Borowiak
  • Agnieszka Hoffmann
  • Marcin Kaczmarek
  • Wiesław Moskalik
  • Elżbieta Szubert
  • Wiesław Werner
Share