RADA OSIEDLA STARE MIASTO - AKTUALNOŚCI

0

Plany działania dzielnicowych na I półrocze 2024

Poniżej przedstawiamy plany działania – priorytetowe staromiejskich dzielnicowych. Plany te nie zostały skonsultowane z Radą Osiedla Stare Miasto, w tym roku nie zorganizowano także otwartego spotkania z mieszkańcami. Rada Osiedla Stare Miasto podjęła uchwałę,...

0

LV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 21 marca 2024 roku o godz. 17:30 w Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego 21 Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum,...

0

Miasto planuje remont Mostu Chrobrego w latach 2025-27

W 2017 roku radny Andrzej Rataj pytał o stan techniczny poznańskich mostów. Wtedy Most Chrobrego otrzymał „trójkę”. Ocena 3 oznacza „niepokojący stan” – konstrukcja wykazuje więc uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji....

0

Prawie 2 stłuczki tramwajów dziennie!

Potrzebujemy wysokiej jakości usług w zakresie transportu publicznego. Tu potrzeba mądrych rozkładów jazdy, konsultacji z mieszkańcami i radami osiedli, przyjaznych przystanków, cichych torowisk i sprawnego niskopodłogowego taboru. RO Stare Miasto otrzymała informacje z MPK...

0

LIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 17:30 w sali 319, Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji,...

0

Nad Wartą. Posiedzenie komisji

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2024 roku godz. 18:30 w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta...

0

Przestrzeń publiczna – równe prawa dla wszystkich

Od dłuższego czasu obserwujemy sytuację wykorzystywania przestrzeni pasa drogowego przed sklepami sieci Żabka, jako powierzchni magazynowej. Zjawisko to negatywnie wpływa na wizerunek Starego Miasta, a palety z ofoliowanym towarem lub składowanymi śmieciami nie są...

0

LIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, sala 319. Porządek obrad sesji: Otwarcie...

0

Zieleń Miejska, inwestycje w 2024 roku

Staromiejscy radni spotkali się z Zarządem Zieleni miejskiej w temacie tegorocznych projektów finansowanych ze staromiejskiego budżetu i realizowanych przez ten miejski podmiot. Od lat priorytetem są nasadzenia drzew, te pojawiają się przede wszystkim w...

Tekstylny mural z przesłaniem!

Od czterech lat uczniowie „Odzieżówki” tworzą plastyczne interpretacje ważnych dla swojego pokolenia tematów. Kwestie wartości różnorodności w muralu „Kontrasty”, więzi społecznych w edycji „Dobrze być razem”, poczucia solidarności zawartego w cytacie z Edwarda Stachury...