ZDM awarie

WYKAZ NUMRÓW KONTAKTOWYCH DOTYCZĄCYCH UTRZYMANIA DRÓG

Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych

Centrum Operacyjne Oddział Utrzymania Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu
ul. Górecka 15 tel.: (61) 661-44-02, 661-44-46 [24h]

Uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic 24 h
tel.: (61) 661 44 02, (61) 661 44 46

Uszkodzenia studzienek kanalizacji deszczowej

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
tel.: (61) 647-72-20

Awarie oświetlenia drogowego tel.: (61) 856-17-22
Eneos Sp. z o.o

Zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez ZDM

tel.: (61) 647-72-31 (całodobowo w okresie zimowym)

Uszkodzenia nawierzchni

Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich
tel.: (61) 848 07 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00)
tel.: (61) 661 44 02, (61) 661 44 46 – 24 h

Wszystkie zgłoszenia można kierować pod adres email: zdm@zdm.poznan.pl

Share