Urzędy

Urząd Miasta Poznania

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Telefon centrali: 61 878-52-00
Call Center: 61 646 33 44

 

Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Miasta

ul. Libelta 16, 61-706 Poznań
Telefon: 61 646 33 44

 

Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Telefon: (61)854-10-71
Fax: (61)857-73-27

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Telefon: 61 626 66 66
Fax: 61 626 67 44

 

Urząd Kontroli Skarbowej

ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań
Telefon: 61 858-31-00
Fax: 61 855-17-36

 

Share