Nowy projekt organizacji ruchu – Szyperska – Piaskowa

Przedstawiamy projekt zmian przedstawiony przez Zarząd Dróg Miejskich, uwzględniający postulaty zgłoszone podczas organizowanych przez Radę Osiedla Stare Miasto spotkań i patroli. Uprzejmie prosimy o Państwa uwagi, w terminie do 30 czerwca 2016.

e-mail: staremiasto.poznan@gmail.com

propozycje zmian – pobierz PDF

 

Share