Komisja Kultury, Oświaty, Rekreacji i Spraw Społecznych

Sprawy komisji:

− kultura, nauka, zabytki, promocja kulturalna miasta,
− organizacja i działalność miejskich instytucji kultury, nauki i szkół artystycznych oraz współpraca ze środowiskami twórczymi i naukowymi,
− szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe oraz kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży,
− koordynacja organizacji imprez plenerowych, kulturalnych oraz sportowych promujących Stare Miasto, opieka nad jednostkami oświatowymi, program SENIOR, współpraca z organizacjami w temacie kultury oraz działalności rozrywkowej w obrębie Starego Miasta

Przewodnicząca komisji:

  • Magdalena Ignaszak

Członkowie komisji:

Share