Dla mediów

Za kontakt z mediami z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto odpowiada radny
Tomasz Dworek, email: tomdworek@wp.pl, tel. +48 501 054 665

Wiadomości e-mail prosimy przesyłać na oficjalny adres poczty elektronicznej Rady Osiedla Stare Miasto: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Share