Patrol Rowerowy 2015

Kolejny już Patrol Rowerowy na Starym Mieście odbył się w poniedziałek 24 sierpnia 2015. Relację z Patrolu można przeczytać w artykule opublikowanym na stronie internetowej Rady Osiedla. Poniżej przedstawiamy efekty naszej akcji, czyli listę problemów rowerowych na osiedlu Stare Miasto, które wymagają pilnego rozwiązania.

Patrol rowerowy Rady Osiedla Stare Miasto (1)

Patrol Rowerowy 24.08.2015 – wnioski z trasy.

ul. Krakowska:
– Niebezpieczna i zbyt wąska dwukierunkowa droga rowerowa, która powinna zostać zamieniona w szeroką dwukierunkową drogę rowerową odseparowaną od jezdni lub kontrapas; Rozwiązanie w przypadku zastosowania kontrapasu: rowerzyści jadący z kierunku zachodniego poruszają się na zasadach ogólnych, na jezdni wymalowane tzw. sierżanty rowerowe – informacja dla kierowców, jak i rowerzystów (by nie jeździli kontrapasem w obu kierunkach);
– Na ulicy Krakowskiej przed Półwiejską powinny zostać zamontowane sygnalizatory kierunkowe informujące rowerzystę jakie światło posiadają piesi.

ul. Kościuszki:
– Odcinek od Półwiejskiej do Ratajczaka, problem wąskiego przejazdu, gdzie pilnie należy poszerzyć drogę rowerową (obecnie rowerzysta musi zejść z roweru i przeprowadzić go przez wąskie przejście, powstaje konflikt z pieszymi i rowerzystami z przeciwnego kierunku) lub wyznaczyć kontrapas;
– W przyszłości droga rowerowa z ulicy Kościuszki powinna łączyć się z kontrapasem w Ratajczaka.

ul. Ratajczaka:
– Na ulicy Ratajczaka planowany jest kontrapas, należy rozważyć poprowadzenie go pomiędzy chodnikiem a miejscami parkingowymi (inaczej niż w projekcie nowej organizacji ruchu), a w drugą stronę wymalować „sierżanty rowerowe” na jezdni jako informację zarówno dla kierowców, jak i rowerzystów (aby rowerzyści nie jeździli po kontrapasie w obu kierunkach);
– Z planowanego kontrapasa na Ratajczaka powinna być możliwość przejazdu na wprost przez skrzyżowanie z 27 Grudnia, w kierunku Placu Cyryla Ratajskiego oraz w lewo w stronę Okrąglaka;
– Potrzebne umożliwienie skrętu ze Św. Marcina w kontrapas na ul. Ratajczaka i odwrotnie oraz z ulicy Taczaka w kontrapas na Ratajczaka;
– Z planowanego kontrapasa na Ratajczaka (odcinek między Kościuszki a Powstańców Wielkopolskich/Ogrodową) powinna być możliwość skrętu w lewo w Powst. Wlkp i odwrotnie: z Powstańców Wielkopolskich w kontrapas na Ratajczaka.

ul. Św. Marcin:
– Potrzebny jest kontrapas rowerowy w jezdni na ul. Św. Marcin pomiędzy al. Marcinkowskiego a ul. Ratajczaka ze wszystkimi możliwymi relacjami:

  1. Skręt w lewo z kontrapasa w ulicę Piekary;
  2. Skręt w lewo z Piekar w kontrapas;
  3. Skręt w lewo z kontrapasa w ul. Ratajczaka (skrzyżowanie św. Marcin/Ratajczaka);
  4. Skręt w prawo w kontrapas w Ratajczaka;
  5. Przejazd na wprost (odcinek ul. św. Marcin od Ratajczaka w kierunku zachodnim.

Plac Wolności:
– Kontrapas rowerowy na chodniku przy Placu Wolności powoduje konflikt z pieszymi, rowerzyści jeżdżą nim pod prąd, a na samym kontrapasie parkowane są nielegalnie samochody, z czym spotkaliśmy się również podczas naszego patrolu rowerowego (do rozważenia wytyczenie kontrapasa na jezdni);
– Konieczność zapewnienia przejazdu z kontrapasa na ul. Paderewskiego prosto w kierunku Placu Wolności oraz w lewo (obecnie rowerzysta musi skręcić w prawo), a także wypełnienie szczelin w nawierzchni z kostki brukowej.

Stary Rynek:
– Znak ruch okrężny i zakaz wjazdu w ulicę Jana Baptysty Quadro nie powinny obowiązywać rowerzystów – problem złych oznaczeń sygnalizowany już w przeszłości;
– Oczekujemy dopuszczenia kontraruchu na wszystkich uliczkach jednokierunkowych w rejonie Starego Rynku (ograniczonych ulicami: Małe Garbary-Wolnica-al. Marcinkowskiego-Podgórna-Garbary), między innymi na ul. Wodnej, Woźnej, Wielkiej, Żydowskiej, Ślusarskiej i Szewskiej, Kwiatowej.

ul. Szkolna:
– Wnosimy o dopuszczenie przejazdu rowerów z ul. Szkolnej na wprost, w kierunku ul. Półwiejskiej (w tej chwili nakaz skrętu w prawo ze Szkolnej) oraz oznakowanie możliwości przejazdu w przeciwnej relacji (Półwiejska – Szkolna). Dodatkowo prosimy o umożliwienie skrętu w lewo ze św. Marcina w Szkolną oraz ze Szkolnej w lewo w Podgórną.

ul. Podgórna:
– Potrzebne jest dopuszczenie przejazdu rowerem przez ul. Podgórną (chodnik po stronie północnej pomiędzy Wrocławską a Placem Bernardyńskim).

ul. Strzelecka:
– Oczekujemy wyznaczenia kontrapasa na ulicy Strzeleckiej (pomiędzy Placem Wiosny Ludów a Krakowską) ze wszystkimi możliwymi relacjami wjazdów i zjazdów z niego – Rada Osiedla i Sekcja Rowerzystów Miejskich zgłasza tę potrzebę od kilku lat.

ul. Kazimierza Wielkiego:
– Kolejny problem zgłaszany już podczas poprzednich patroli rowerowych: obecnie mamy pas rowerowy w kierunku Mostu Rocha poprowadzony w jezdni oraz po prawej stronie od pasa rowerowego drogę rowerową jednokierunkową w kierunku przeciwnym, wyznaczoną na poziomie chodnika, często traktowaną przez rowerzystów jako droga dwukierunkowa – powinien powstać kontrapas połączony ze ścieżką rowerową biegnącą po północnej stronie Mostu Rocha, a na drodze rowerowej powinna nastąpić zmiana kierunku.

Dwukierunkowe pasy rowerowe:
– Konieczna jest zamiana istniejących niezgodnych z prawem pasów dwukierunkowych w kontrapasy na ul. Wszystkich Świętych, św. Wojciech, Krakowskiej, Mostowej.

Inne problemy (spoza trasy tegorocznego patrolu) sygnalizowane przez uczestników patrolu:

Oznaczenia poziome:
– Kontraruch należy wprowadzać bez oznaczeń poziomych, przede wszystkim w okolicach Starego Rynku (tak jak w propozycji dla ul. Szkolnej), na ulicach z kostki brukowej i tam gdzie z innych przyczyn nie można wyznaczyć oznakowania poziomego kontrapasów;
– Zalecamy stosowanie tzw. “sierżantów rowerowych” na ulicach z dopuszczonym kontraruchem.

ul. Nowowiejskiego:
– Potrzeba wydłużenia kontrapasa, umożliwienie dojazdu do skrzyżowania Solna/al. Niepodległości, łącznik z al. Niepodległości.

ul. Chopina:
– Dopuszczenie wjazdu i wyjazdu dla rowerzystów na ulicę Chopina od strony al. Niepodległości.

ul. Solna – Wolnica – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego:
– Dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku co najmniej po północnej stronie lub wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni.

ul. Św. Wojciech:
– Zamiana dwukierunkowego pasa rowerowego w kontrapas i wymalowanie “sierżantów rowerowych” na prawym pasie;
– Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na odcinku od ul. Działowej do wysokości wjazdu do kościoła św. Wojciecha (aktualnie nie ma możliwości legalnego wjechania na kontrapas – jadąc w kierunku centrum, rowerzysta musi zjechać w prawo w ul. Działową, następnie skręcić w lewo w łącznik z niewygodnej kostki brukowej. Stamtąd jednak nie ma możliwości skrętu w kontrapas – jest zakaz skrętu w prawo bez tabliczki „nie dotyczy rowerów”, konieczne jest więc wyznaczenie brakującego odcinka kontrapasa).

ul. Cicha:
– Wprowadzenie kontraruchu na odcinku od ul. Pułaskiego do stadionu AZS.

ul. Towarowa / Powstańców Wielkopolskich:
– Potrzebne przeprogramowanie sygnalizacji – w tej chwili zdarza się trzykrotny postój na światłach.

Powyższe uwagi Rada Osiedla Stare Miasto przekazała w formie pisemnej do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu: Patrol Rowerowy 2015.pdf

Opracowanie: Marcin Liminowicz, Rada Osiedla Stare Miasto.
Współpraca: Krzysztof Penczyński, Stowarzyszenie „Sekcja Rowerzystów Miejskich”.

Share