Problemy Szyperska – Piaskowa – Garbary

Kilkadziesiąt osób – mieszkańców ulic Szyperska – Piaskowa i Garbary 30 marca 2016 r. wzięło udział w spacerze i zebraniu zorganizowanym przez Radę Osiedla Stare Miasto. W spotkaniu udział wzięli także urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich, w tym pani dyrektor Katarzyna Bolimowska, zastępca dyrektora Ireneusz Woźny, kierownik referatu Straży Miejskiej na Starym Mieście, Czesław Rataj, przedstawiciele Policji m.in. dzielnicowa Sylwia Dura a także przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i PTBS. Radę Osiedla reprezentowali: przewodniczący Andrzej Rataj, oraz Tomasz Dworek, przewodniczący Komisji Spraw Lokatorskich i Współpracy z Przedsiębiorcami.

Poniżej przedstawiamy raport z patrolu z prośbą o Państwa uwagi, sugestie. E-mail: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl do 15 marca 2016.

Mieszkańcy podczas godzinnego spaceru ulicami Szyperska – Piaskowa i Grabary wskazali kilkadziesiąt problemów, z którymi borykaj się od lat. Istniejąca sytuacja prowadzi do degradacji wspólnej przestrzeni i coraz gorszych warunków życia w tym rejonie Poznania.

Wjazd na parking przy Piaskowej

Tak wygląda wjazd na parking płatnej strefy parkowania. Cześć wjazdu wyremontowano w maju 2015 roku. Cały parking jest jednak dziurawy i niestety, pomimo deklaracji ZDM nie jest regularnie sprzątany, na co zwracali uwagę także poznaniacy oczekujący na autobus na przystaniu przy ul. Garbary. Brakuje tu także organizacji ruchu, stad utworzenie przez kierowców prowizorycznego wjazdu.

Postulat: wprowadzenie sensownej organizacji ruchu na parkingu, przygotowanie bezpiecznego wjazdu – wyjazdu, wyasfaltowanie nawierzchni.

Ulica Piaskowa. Przy ślepej ulicy znajdują się 3 wjazdy do podziemnych garaży oraz parking wykorzystywany głownie przez osoby nie posiadające identyfikatora strefy (ulica nie znajduje się pod administracją ZDM, a więc nie jest konieczne opłacanie parkowania). Spory ruch, problemy z mijaniem i rozjeżdżanie chodników i skrawków zieleni. Ulica od zakończenia prac budowlanych przez dewelopera nie była sprzątana. Ulica jest zniszczona, niedrożna kanalizacja powoduje zalewanie garaży PTBS.

Niebezpieczne przejście przy Poczcie Polskiej, auta odbierające korespondencje parkują utrudniając przejście pieszym.

Postulaty (różne propozycje rozwiązań): posprzątanie ulicy, wprowadzenie miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców, wprowadzenie zakazu parkowania, skoro jest parking i miejsca garażowe, tym samym zdrowsze powietrze i więcej zieleni, usunięcie kupy piachu,leżącej od kilku miesięcy przy wjeździe do budynku Garbary 100. Audyt ulicy, konieczne naprawy powinien wykonać właściciel budynku Garbary 100.

Przy schodach, podejrzane osoby piją alkohol, pozostawiając śmieci i puste butelki.

Choć w budynku Garbary 100 znajduje się 160 (sic!) miejsc parkingowych to przestrzeń ta nie jest wykorzystana, auta zazwyczaj parkują nielegalnie (zakaz postoju i zatrzymywania, niszcząc jednocześnie chodnik, który prowizorycznie został odtworzony przez dewelopera (niezgodnie z zasadami sztuki i katalogiem chodników miejskich). Straż Miejska nie reaguje.

Postulaty: częstsze kontrole Straży Miejskiej i Policji, doprowadzenie do właściwego stanu infrastruktury, chodników i dróg zniszczonych w wyniku prac budowlanych

Chodnik i drogi na terenie administrowanym przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i miasto zostały w wyniku prac budowlanych zniszczone przez dewelopera, który zobowiązany jest do odtworzenia infrastruktury. Z informacji uzyskanych z ZDM spółka nie poczuwa się do spoczywających na nią obowiązków, kilka wskazanych prac zostało wykonanych prowizorycznie partacko, niezgodnie z zasadami sztuki. Wszelkie prace odtworzeniowe powinny zostać zakończone 1 marca 2016 roku.  Tak się nie stało, a mieszkańcy i Rada Osiedla domagają się porządnego ułożenia chodników. Wokół budynku panuje bałagan.

Mieszkańcy od lat proszą o zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu – przy biurowcu Wechty. Kierowcy jadą tu z nadmierną prędkością, skracając sobie drogę (Garbary jak zawsze są zakorkowane). Straż Miejska nie reaguje na auta parkujące na zakazie postoju i zatrzymywania, które ograniczają widoczność.

Postulat mieszkańców: wprowadzenie na terenie całego osiedla Strefy Zamieszkania, budowa progów zwalniających bądź wymalowanie  w tym punkcie pasów

Fetalne skrzyzowanie

Zieleń została zniszczona przez parkujące auta i dostawców do sklepu spożywczego.

Postulaty: odpowiedzialna społecznie spółka powinna zrekultywować zniszczoną zieleń i zamontować ograniczniki zabezpieczające w przyszłości niszczenie własności wspólnej.

Fawor1

Skrzyżowanie Garbary – Estkowskiego

Osobny problem to przejście przez skrzyżowanie Garbar z Estkowskiego. Rada Osiedla Stare Miasto zwróciła się już do Miejskiego Inżyniera Ruchu o analizę wprowadzenie korekt w organizacji ruchu w tym punkcie. Najbardziej irytują martwe momenty – czerwone światło dla wszystkich uczestników ruchu, albo tak absurdalne sytuacje jak ta na wideo, kiedy zielone światło na chwilę zmienia się  czerwone, by powrócić do zielonego.

Tu pisaliśmy o problemie: http://staremiasto.poznan.pl/blog/garbary-estkowskiego-koszmar/

Szkoła Podstawowa nr 40 – problemy przedstawione przez dyrekcję szkoły i przedszkola

Przejście dla pieszych niebezpieczne dla dzieci (brak możliwości przejścia na jednej zmianie przez dwa pasy, oczekiwanie na wysepce przy torach tramwajowych). Arkady traktowane są przez osoby oczekujące na autobus na pobliskim przystanku jak toaleta. Nieczystości codziennie sprzątane są przez pracownika szkoły.

Przejscie przez Garbary

Uczniowie wydeptali najkrótszą  – intuicyjną ścieżkę do szkoły. [Postulat budowy chodnika – przejścia w tym miejscu]

Wejście do szkoły i przedszkola zastawiane są przez samochody, chodnik mocno zniszczony przez auta. Kierowcy nie stosują się do obowiązujących znaków (parkowanie równoległe). Nieprecyzyjne oznakowanie poziome. Nie jest zachowane 1,5 metra odstępu przejścia chodnikiem lub parkowanie poza strefą.

Nowo położony chodnik przy ul. Garbary rozmywany jest przez wodę deszczową. Spusty do kanalizacji są zatkane bądź woda spływa prosto na chodnik. Problem dotyczy wielu kamienic na Starym Mieście.

Pawilon Krzyżanowskiego to obiekt wpisany do rejestru zabytków, dziś w fatalnym stanie, bez nadzoru konserwatorskiego. Wokół budynku walają się śmieci, a teren traktowany jest jako parking. [pytanie, czy możliwy jest tu wjazd bez naruszania przepisów o ruchu drogowym?] ZDM planuje tam wyznaczenie kolejnych miejsc parkingowych?

Pytanie: kto odpowiada za stan zabytku, kto poniesie konsekwencje dewastacji. Postulat: utworzenie w tym miejscu publicznej, wspólnej przestrzeni wypoczynku, z zielenią i ławkami. Inwestycja spółki deweloperskiej zajmuje praktycznie całą działkę, obsługa budynku odbywa się kosztem okolicznych mieszkańców, korzystając z zewnętrznej infrastruktury i dróg [czy PTBS podpisał stosowną umowę z deweloperem?]

W budynku Garbary 100 od strony ul. Piaskowej umieszczono ogromny generator – nagrzewczo – wentylacyjny, w bardzo bliskim sąsiedztwie mieszkań. Przez kilka miesięcy urządzenie zakłócało spokój mieszkańcom, po interwencji radnych, 1 kwietnia hałas został zmniejszony, tym niemniej pozostaje pytanie – kto pozwolił w ścisłej przestrzennej zabudowie na taką instalację, która jest w sprzeczności z zasadami społecznego współżycia.

Z komina budynku przy Garbarach/ Szyperskiej codziennie wydobywa się śmierdzący duszący dym. Warto ten budynek i magazyn wpisać do rejestru zabytków, jako ostatnie zachowane elementy historyczne terenów dawanego portu. Żółty budynek to dawny kapitanat. Mieszkańcy zwracają także uwagę na nieprzyjemne zapachy z kanalizacji. W budynkach 1-3 przy Szyperskiej zostały zalane piwnice.

Smierdzacy dym

W wyniku prac budowlanych inwestycji Garbary jak twierdzą mieszkańcy ul. Piaskowej i Szyperskiej w mieszkaniach pękają ściany. Postulują do PTBS o wykonanie audytu i ekspertyz.

Wewnętrzna droga na osiedlu PTBS wykorzystywana jest przez kierowców jako skrót ominięcie korków na Garbarach ale także Szyperskiej. Trudno wyminąć się na wąskiej drodze. Auta rozjeżdżają zieleń i chodniki. Mieszkania w tej enklawie znajdują się na niskim parterze, przestrzeń w opinii mieszkańców powinna zostać zamknięta (tak jak wskazują znaki – ruch dopuszczony tylko do obsługi mieszkańców). Konieczne wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Pozostałe sygnalizowane przez mieszkańców problemy:

Monitoring. Mieszkańcy osiedla TBS wskazywali na kilkanaście przypadków kradzieży rowerów z piwnic. Niestety wiele z ich nie zostało zgłoszonych policji. Mieszkańcy zebrali kilkadziesiąt podpisów a Rada Osiedla przekazała wniosek do zarządu PTBS z prośbą o zainstalowanie monitoringu. Z podobnym postulatem występują także wspólnoty z ul. Szyperskiej. Postulat: warto połączyć siły i wspólnie  miastem przygotować dobre rozwiązanie.

Problem z hałasem (klub Tama na Garbarach) – według posiadanej przez Radę Osiedla wiedzy, klub nie będzie w tym roku funkcjonował w tym miejscu (wypowiedzenie umowy przez ZKZL).

Problem zabytkowego, niszczejącego dworku przy ulicy Szyperskiej.

Auta parkujące pod Mostem Chrobrego (parkingowi cwaniacy)

Tak osiedlowa infrastruktura była niszczona podczas budowy budynku Garbary 100 i innych inwestycji.  Wielokrotnie inwestor nie posiadał zgody na zajęcie pasa drogowego. Kolejne zdjęcia dokumentujące nieprawidłowości lub źle wykonane prace odtworzeniowe prosimy przesyłać mailem Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl lub poprzez facebooka .

Share