Autor admin

0

LIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 17:30 w sali 319, Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji,...

0

Nad Wartą. Posiedzenie komisji

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2024 roku godz. 18:30 w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta...

0

Piekary mało oryginalne

W pierwotnych założeniach niedawno zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano zburzenie wieżowców przy Piekarach. Ostatecznie zostały punktowce i zarazem odbudowywana jest zachodnia pierzeja ulicy. Przed wojną był to elegancki, prestiżowy fyrtel. Jak pięknie się...

0

Przestrzeń publiczna – równe prawa dla wszystkich

Od dłuższego czasu obserwujemy sytuację wykorzystywania przestrzeni pasa drogowego przed sklepami sieci Żabka, jako powierzchni magazynowej. Zjawisko to negatywnie wpływa na wizerunek Starego Miasta, a palety z ofoliowanym towarem lub składowanymi śmieciami nie są...

0

LIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, sala 319. Porządek obrad sesji: Otwarcie...

0

Zieleń Miejska, inwestycje w 2024 roku

Staromiejscy radni spotkali się z Zarządem Zieleni miejskiej w temacie tegorocznych projektów finansowanych ze staromiejskiego budżetu i realizowanych przez ten miejski podmiot. Od lat priorytetem są nasadzenia drzew, te pojawiają się przede wszystkim w...

0

Tekstylny mural z przesłaniem!

Od czterech lat uczniowie „Odzieżówki” tworzą plastyczne interpretacje ważnych dla swojego pokolenia tematów. Kwestie wartości różnorodności w muralu „Kontrasty”, więzi społecznych w edycji „Dobrze być razem”, poczucia solidarności zawartego w cytacie z Edwarda Stachury...

0

Dobry Sąsiad na Starym Mieście. Laureaci 2023!

Czas remontów w centrum Poznania jest sporą uciążliwością dla mieszkańców i przedsiębiorców ale tez okazją do sprawdzenie sąsiedzkiej życzliwości i społecznej odpowiedzialności. Rada Osiedla Stare Miasto z rekomendacji mieszkańców przyznała po raz kolejny dyplomy...

LII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 29 listopada 2023 roku o godz. 17:00, w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 4 „Klub Starówka”, ul. Wielka 1 Porządek...

Nowy mpzp doprowadzi do gentryfikacji!?

Staromiejscy radni bardzo krytycznie podchodzą do likwidacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podziału na funkcję mieszkalną / usługową, a takie zapisy podtrzymał prezydent Miasta Poznania w procedowanym mpzp. W opinii radnych doprowadzi to do...