Lidia Koralewska

Lidia-Koralewska

Lidia KORALEWSKA

Czyni wiele dobra! – jest arteterapeutką, pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, które poprzez własną twórczość i kontakt ze sztuką mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i osiągać sukcesy. Prace jej podopiecznych wystawiane były m.in. w Urzędzie Miasta Poznania. Staromiejska radna zorganizowała także wystawę i integracyjne spotkanie w parku przy Grobli.

Lidia Koralewska jest zaangażowana w działania związane z estetyką m.in. Placu Bernardyńskiego. Chce – zawsze w ramach społecznego konsensusu doprowadzić do poprawienia wyglądu straganów na Bernardynach, naszym ryneczku! Działa także w komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zajmuję się interwencjami w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców.


———————-

Share