ZOOM – Remont Św. Marcina od Gwarnej do Mostu Uniwersyteckiego

Rada Osiedla Stare Miasto w imieniu Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości na zoom dotyczący organizacji prac w ramach kolejnego etapu Projektu Centrum!

W związku z przystąpieniem do wykonania prac budowlanych w obszarze ulic św. Marcin na odcinku pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ul. Gwarną wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości i ul. Towarową w Poznaniu w ramach kolejnego odcinka inwestycji realizowanej pod nazwą „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji zaprasza na spotkanie w formule wideokonferencji, które odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 17:00 z użyciem komunikatora ZOOM .

Link do spotkania: https://poznan-pl.zoom.us/j/83962195069

Wszelkie informacje poświęcone Inwestycji Program Centrum dostępne są na stronie www.projektcentrum.pl.

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną przyjęte rozwiązania projektowe, zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu wynikające z wykonywanych robót budowlanych a także ramowy harmonogram prac.

Zakres zaplanowanych w ramach inwestycji prac budowlanych obejmuje m.in.: wymianę i renowację infrastruktury podziemnej: wodno-kanalizacyjnej, elektro-energetycznej, teletechnicznej oraz nadziemnej: nawierzchni, sieci trakcyjnej, oświetlenia ulicznego a także elementów wyposażenia ulicy. Wykonanie powyższego zakresu prac wymagać będzie zrozumienia sytuacji i związanych z nią utrudnień w dostępie do Państwa nieruchomości. Efektem wspólnego działania będzie poprawa infrastruktury technicznej w Państwa sąsiedztwie a także jakości przestrzeni publicznej otoczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Piotra Izydorskiego, tel. 785 512 224, mail: projektcentrum@um.poznan.pl

Więcej informacji poniżej: KLIK

Share

Zobacz również