Projekt Centrum. Rozpoczęcie prac od Gwarnej do Mostu Uniwersyteckiego

Rozpoczynają się kolejne prace związane z rewitalizacją śródmieścia. 6 listopada planowane jest przekazanie części placu budowy na odc. al. Niepodległości – ul. Gwarna w ramach rozpoczęcia prac budowlanych w ramach Projektu Centrum.

Działania związane są z rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową oraz rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej.

Prace zakładają połączenie dwóch zakresów tj. odcinka między ul. Gwarną, a al. Niepodległości oraz od al. Niepodległości do Mostu Uniwersyteckiego – realizacją wszystkich prac zajmie się jeden wykonawca. Zakres prac obejmuje m.in.: sieci podziemne, torowisko, jednię. Całość uzupełni zieleń i mała architektura.

Najbliższe terminy dotyczące realizacji zadania:

6 listopada 2021 r.
Przekazanie części placu budowy na odcinku al. Niepodległości – ul. Gwarna

15 listopada 2021 r.
Wyłączenie ruchu tramwajowego, rozbiórka torowiska, sfrezowanie części nawierzchni

29 listopada 2021 r.
Przekazanie całego placu budowy, rozwinięcie frontu budowy wraz z wdrożeniem Czasowej Organizacji Ruchu znacząco ograniczającej ruch samochodowy w obszarze placu budowy

Rozbudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową zakłada m.in. powstanie torowiska umożliwiającego tramwajom jadącym ul. Towarową skręt w prawo w ul. Święty Marcin, przesunięcie lokalizacji przystanków na ul. Towarowej, budowę nowego przejścia dla pieszych przez ul. Święty Marcin, łączącego ruch pieszy i rowerowy między Akademią Muzyczną a pl. Mickiewicza, oraz budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej przy Auli Uniwersyteckiej i Collegium Iuridicum.

Na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kościuszki przewiduje się układ dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu ogólnego w każdym kierunku. Na obu jezdniach dodatkowo wydzielony będzie pas ruchu dla rowerzystów. W pasie rozdziału będą mieścić się przystanki tramwajowe: dla relacji zachodniej istniejący przystanek będzie przebudowany, a dla wschodniej powstanie nowy.

Od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku ul. Gwarnej liczba pasów ruchu ul. Święty Marcin zostanie ograniczona do jednego w każdym kierunku. Po obu stronach usytuowane będą wydzielone miejsca parkingowe, równoległe do jezdni, oraz chodniki. Na skrzyżowaniu Świety Marcin / Kościuszki wyznaczonone zostaną przejścia dla pieszych na każdym wlocie, przy czym przejście na zachodnim wlocie ul. Świety Marcin będzie wyniesione. Pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdniami nasadzona zostanie zieleń wysoka.

Informacje na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich: https://pim.poznan.pl/inwestycje/wspolfinansowane-ze-srodkow-ue/rozbudowa-ul-swiety-marcin-na-odcinku-od-mostu

Share

Zobacz również