Zapraszamy na XXXV Sesję

Zapraszamy na XXXV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 19 maja 2022 roku o godz. 17:00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Komunikaty,
  4. Oświadczenia,
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok,
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na zadanie do realizacji w 2023 r.,
  7. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
  8. Wolne głosy i wnioski,
  9. Zamknięcie sesji.

Dołącz do spotkania Zoom
https://poznan-pl.zoom.us/j/87639320284

Identyfikator spotkania: 876 3932 0284

Bernardyny, pierwsza zieleń w donicach, docelowo w ziemi, fot. Marcin Muth, Manufaktura Obrazów / Zaułek Rzemiosła

Share

Zobacz również